Sürekli Eğitim Merkezimiz, Türkiye Üniversiteler Sürekli Eğitim Merkezleri (TÜSEM) üyesidir. - 444 8 276 (Dahili:1292 - 1299)

logo


İş Sağlığı ve Güvenliği Sertifika Programı

BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ


İş Sağlığı ve İş Güvenliğinin Tanımı:

 • Çalışanların sağlıklı ve güvenli çalışmalarını sağlamak üzere alınması gereken tedbirler dizisidir.
 • İşyerlerinde işin yürütümü sırasında, çeşitli sebeplerden kaynaklanan, çalışanların sağlığına ve güvenliğine zarar verebilecek şartlardan korunmak amacıyla yapılan sistemli ve bilimsel çalışmalardır.

Eğitimin Amacı:

İşyerlerinde, ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK gereği ilgili yönetmelikte belirtilen konular hakkında katılımcıların bilgi sahibi olması.

• İşyerlerinde sağlıklı ve güvenli bir ortamı temin,

• İş kazalarını ve meslek hastalıklarını azaltma,

• Çalışanları yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirme,

• Çalışanların karşı karşıya bulundukları mesleki riskler ile bu risklere karşı alınması gerekli tedbirleri öğretme,

• İş sağlığı ve güvenliği bilinci oluşturarak uygun davranış kazandırmaktır.

Hedefler:

Eğitimin sonunda katılımcılar; Mevzuatta belirtilen Genel Konular, Sağlık Konuları ve Teknik Konular başlığı altında bulunan ayrıntılar hakkında bilinçlenir ve hizmet verilen işyerine ait örnekler vererek güvenli davranış bakış açısı kazanır.

Eğitim Yöntemi :

 • Teorik
 • Uygulama

Eğitim:

 • Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler,
 • Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları,
 • İşyeri temizliği ve düzeni,
 • İş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar

Konu Başlıkları:

Genel konular

  • Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler,
  • Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları,
  • İşyeri temizliği ve düzeni,
  • İş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar

Sağlık konuları

  • Meslek hastalıklarının sebepleri,
  • Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması,
  • Biyolojik ve psikososyal risk etmenleri,
  • İlkyardım

Teknik konular

  • Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri,
  • Elle kaldırma ve taşıma,
  • Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma,
  • İş ekipmanlarının güvenli kullanımı,
  • Ekranlı araçlarla çalışma,
  • Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri,
  • İş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerinin uygulanması,
  • Güvenlik ve sağlık işaretleri,
  • Kişisel koruyucu donanım kullanımı,
  • İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü,
  • Tahliye ve kurtarma

Belgelendirme Süreci:

Eğitimlere katılım zorunludur.

Eğitim sonunda yapılacak olan sınavlarda 70 puan ve üzerinde alan katılımcılara sertifika düzenlenmektedir.

Eğitim Kategorisi : Periyodik Eğitimler / Zorunlu Eğitimler
Katılımcı Profili : Çalışanlar/Öğrenciler
Süre : 16 Saat

Yer : Biruni Üniversitesi Sürekli Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi

Eğitim Saatleri :09.00-17.00 / Cumartesi-Pazar

Eğitim Tarihleri : 15 Şubat 2020-16 Şubat 2020

Eğitim Ücreti: 200 TL

Eğitim Ücreti: 75 TL (Öğrenci ve Akademisyen Ücreti )

NOT: İlan edilen eğitimin açılması için asgari katılımcı sayısı 15’dir.

ADAYLARIN KURS ÜCRETLERİNİ YATIRACAKLARI HESAP NUMARALARI:

Hesap Adı: Biruni Üniversitesi

Banka: Türk Ekonomi Bankası-Beşiktaş Şb.

IBAN No: TR23 0003 2000 0000 0069 2724 45

is-sagligi-ve-guvenligi-2018