Eğitimin İçeriği

İş dünyasının en önemli ihtiyaçlarından birisi iş ve sosyal güvenlik alanında uzman personel sağlanmasıdır.

İş hukuku, sosyal güvenlik, ücret ve tazminatların vergilendirilmesi, iş sağlığı ve güvenliği ve bordro gibi konularda işletmelerin ihtiyaçlarını karşılayacak uzman personel talebi fazla olmasına rağmen, bu alanda yetişmiş az sayıda personel bulunmaktadır.

Program, uygulamaları doğru ve süreklilik arz edecek şekilde hayata geçiren, gerek pratik gerekse teknik bilgi ve alt yapıya sahip, donanımlı İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı yetiştirmeyi hedeflemektedir.


Eğitimin İçeriği

 •  Sosyal Güvenlik Hukuku
  • Sosyal Sigortalarda İş yeri ve Sigortalı Bildirimleri ve Bildirimlere Bağlı İdari Para Cezaları
  • Sosyal Sigortalarda Prim Kavramı, Prim Teşvikleri ve Prim Belgelerinin Kuruma Verilmesi
  • Sosyal Sigortalarda İş Kazası – Meslek Hastalığı ve Hastalık – Analık Hallerinin Bildirimi
  • Sosyal Sigortalarda İsteğe Bağlı Sigortalılık ve Hizmet Borçlanması
  • Sosyal Sigortalarda Emeklilik
  • Yabancı İşçi Kavramı, Yabancıların Çalışma İzinleri ve Yabancıların Sosyal Güvenliği
 • İş Hukuku
  • İş Hukukunda Temel Kavramlar, İş sözleşmeleri ve İş Sözleşmelerinin Feshi
  • İş Hukukunda Ücret Kavramı, Çalışma Süreleri ve İzinler
  • İş Hukukunda Tazminatlar
  • İşçi Özlük Dosyasının Önemi, Oluşturulması ve Bordro Uygulamaları

Kimler Katılabilir?

 • Üst Düzey Yöneticiler
 • İnsan Kaynakları Yöneticileri
 • İnsan Kaynakları Uzmanları
 • Personel Yöneticileri
 • Personel Uzmanları
 • Avukatlar
 • Sendikacılar
 • Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler
 • Yeminli Mali Müşavirler
 • Mali Uzmanlar
 • Muhasebe Uzmanları
 • Mali İşler Denetçileri
 • YMM Denetçileri
 • Özel ve Kamu Sektörü Denetim Elemanları
 • Sosyal Güvenlik Danışmanları Öğrenciler
 • Sosyal güvenlik alanında uzmanlaşmak ve meslek sahibi olmak isteyen kişiler

Eğitmen Kadrosu

 • Program Emekli Sosyal Güvenlik Müfettişi Yılmaz AYDINER Koordinatörlüğünde verilecektir.
 • Av. Şevket Güney BİGAT – Avukat Bilirkişi Hukuk Yüksek Lisansı Tezli ( LL.M.) – Özgeçmiş
 • Mehmet KOÇAK – Kurt Koçak Danışmanlık Genel Müdürü
 • Derslere SGK ’dan konuk konuşmacılar katılacaktır.

Eğitim Tarihi ve Ücreti

Yer : Biruni Üniversitesi Sürekli Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi
Eğitim Tarihi : 
Eğitim Süresi : 60 Saat / 5 Hafta (12 saat / Hafta)
Eğitim Saatlerimiz : 10:00 – 16:00 / Cumartesi – Pazar
Eğitim Ücreti : 1.000 ₺  
Eğitim Ücreti : 700 ₺ (Öğrenci ve Akademisyen Ücreti)

NOT : İlan edilen eğitimin açılması için asgari katılımcı sayısı 15’dir.


Adayların Kurs Ücretlerini Yatıracakları Hesap Numaraları

Hesap Adı : Biruni Üniversitesi

Banka : Türk Ekonomi Bankası-Beşiktaş Şb.

IBAN No : TR23 0003 2000 0000 0069 2724 45

Önemli Not:

 BAŞVURU YAPAN ADAYLARIN ÖDEDİKLERİ ÜCRET HANGİ SEBEPLE OLURSA OLSUN İADE EDİLEMEZ. LÜTFEN BAŞVURUNUZU YAPMADAN ÖNCE BİLGİLERİ DİKKATLİ BİR ŞEKİLDE OKUYUNUZ VE İADE TALEBİNDE BULUNMAYINIZ.