BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ


 

EĞİTİMİN AMACI:

Bu program kapsamında destek eğitim odası hizmetlerini planlayabilme süreçleri işlenecektir. Ancak bazı süreçlerin benzerliği sebebiyle de özel eğitimin diğer alanlarıyla da ilgili destek eğitim hizmetlerini planlayabilme süreçleri edinilmiş olacaktır. Program sonunda destek eğitim odaları ve buralarda yürütülecek destek eğitim hizmetleriyle ilgili donanımlı hale gelinmesi hedeflenmiştir.

EĞİTİM HAKKINDA VE EĞİTİM KONULARI:
·  Yoğunlaştırılmış bu program; destek eğitim odalarında özel eğitime ihtiyaç duyan eğitimlerine ilgi duyan ve eğitiminden sorumlu olan eğitimciler için düzenlenmektedir.
·  Program katılımcıları verilen eğitimin yanı sıra program süresince verilecek yayın, makale ve paylaşımlarla konu hakkındaki kişisel gelişimlerini zenginleştirmelidir.
·  Özel eğitim kapsamında yer alan Zihinsel-Otizm-Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite ve Özel Öğrenme Güçlüğü ile Özel Yetenekli öğrencilerin özellikleri işlenir.

 Destek Eğitim Odası Eğitmenliği Sertifika Programı Kazanımları:
·  Özel eğitime ihtiyaç duyan bireylere yönelik eğitim programı geliştirebilmeleri ve çerçeve program oluşturabilmeleri,
·  Özel eğitime ihtiyaç duyan öğrencilerle ilgili diğer eğitimcilere rehberlik yapabilmeleri,
·  Özel eğitime ihtiyaç duyan ailelere rehberlik yapabilmeleri,
·  Özel eğitime ihtiyaç duyan öğrencilere yönelik destek eğitim odalarında ya da uyarlanmış özel ortamlarda gerekli eğitim süreçlerini planlayabilmeleri,
·  Zihinsel-Otizm-Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite ve Özel Öğrenme Güçlüğü hakkında destek eğitim hizmeti süreçlerini planlayabilmeleri,
·  Müfredat zenginleştirme sürecini işletebilmeleri,
·  Çocuklarla gerçekleştirilebilecek Astronomi, Sıra dışı düşünme, Tasarım, Yazılım ve Bilim Uygulamaları gibi alanlarda çalışma ve organizasyonlar yapabilmeleri
·  Zekâ ve akıl oyunları hakkında öğrencileri yönlendirebilecek donanımda olabilmeleri,
·  Özel yetenekli ve engelli çocukların eğitiminde ön bilgi sahibi olmaları,özelliklerini bilme ve yeterlilik kazanmaları, gerekli yönlendirmeyi yapabilmeleri,
·  RAM, okul rehberlik servisi, öğretmen ve ailelerle işbirliği süreçlerini yönetebilmeyi,
·  Özel eğitim alt modülleri hakkında bilgilenmeleri
·  Çocuklar hakkında performans alma ve raporlama süreçlerini

gerçekleştirebilmeleri beklenmektedir.

EĞİTİMİN İÇERİĞİ:

Özel Eğitime İhtiyaç Duyan Çocukların Özellikleri
–          Gelişim Özellikleri – Zihinsel özellikleri – Öğrenme Stilleri,
–          Sosyal Duygusal Gelişimleri – Liderlik Yetenekleri,

 Eğitim Stratejileri

 • BEP Hazırlama ve Örnek BEP’ler
 • Eğitim Planları
 • Yatay ve dikey zenginleştirme – Zenginleştirme örnek uygulamaları,
 • İletişim-problem çözme-liderlik-araştırma-yaratıcılık ve inovasyon-bilgiyi işleme-kariyer planlama süreçleri,

 Sosyal Duygusal Gelişim ve Rehberlik

 • Cinsiyet Farklılıkları – Mükemmeliyetçilik – Duyarlılık,
 • Liderlik -Asenkronize Gelişim –Motivasyon,
 • Özel eğitime ihtiyaç duyan öğrencilerin sınıf içi problemleri – Öğretmenlerin rolleri,
 • Özel eğitim öğrencileriyle çalışmak için gerekli nitelikler,
 • Dikkat ve zekâ becerilerini geliştirmede aile ve öğretmen rolü,

 Düşünme Becerileri ve Eleştirel Düşünme Eğitimi

 • Düşünme becerileri nedir? – Eleştirel Düşünme Nedir?
 • Eleştirel Düşünme Basamakları – Düşünme becerileri ve eleştirel düşünmenin öğretilebilirliği,
 • Eleştirel Düşünme Eğitim Uygulamaları – Düşünme becerileri ve eleştirel düşünme eğitiminde kullanılan materyaller,
 • Müfredatta Eleştirel Düşünme, Çocuklarda üretici düşünmeyi geliştirme metotları

Özel Eğitimde Hizmetlerinde Farklı Uygulamalar

 • İnce ve Kaba Motor Çalışmaları
 • Okuma -Yazma Çalışmalarında Yeni Metotlar ve Hızlandırma
 • Kaynaştırma ve Bütünleştirme Uygulamaları

Diğer Alanlarda Destek Eğitim Odası Uygulamaları  

 • Zihinsel – Otizm- DEHB – Özel Öğrenme Güçlüğü tanı alanlarında genel hatlarıyla destek eğitim odası uygulamaları
 • Destek Eğitim Odası ve Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı Hazırlama Süreçleri
 • Değerlendirme  
 • Paylaşım
 • Kapanış 

Eğitimin Tarihi ve Ücreti

Yer: Biruni Üniversitesi Sürekli Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi
Eğitim 
Tarihi: 22 Haziran 2019-30 Haziran 2019
Eğitim Saati:
 40 Saat Örgün Eğitim + 20 Saat Online Eğitim
Eğitim Günleri:
 Hafta içi ve Hafta sonu
Eğitim Saatlerimiz: 
Örgün Eğitim Saatleri 09:00- 17:00/ Online ve Süpervizör Eğitim Saatleri 18.00- 22.00  

Eğitim Ücreti: 750 TL 

Eğitim Ücreti : 550 TL (Öğrenci ve Akademisyen Ücreti)

NOT: İlan edilen eğitimin açılması için asgari katılımcı sayısı 15’dir.

Katılım Belgesi: Eğitim sonunda katılımcılarımıza Biruni Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından Rektörlük onaylı Eğitim Sertifikası verilecektir.

ADAYLARIN KURS ÜCRETLERİNİ YATIRACAKLARI HESAP NUMARALARI:

Hesap Adı: Biruni Üniversitesi

Banka: Türk Ekonomi Bankası-Beşiktaş Şb.

IBAN No: TR23 0003 2000 0000 0069 2724 45


 SIKÇA SORULAN SORULAR