Eğitimin Amacı

Bu sertifikalı eğitim programının amacı; evde bakım gereksinimi olan hastayı ailesi ve çevresi ile birlikte bir bütün olarak değerlendirerek ona ihtiyacı olan tedavi, bakım ve rehabilitasyonun ev ortamında başlatılmasını, sürdürülmesini ve takibini sağlama ve bunun için gerekli sosyal ve psikolojik destek hizmetlerini koordine etme yetkinliğine sahip evde sağlık hemşiresi yetiştirmektir.


Eğitimin Hukuki Dayanağı

 Bu sertifikalı eğitim programında aşağıdaki mevzuat hukuki dayanak olarak alınmıştır;

 04.02.2014 tarihli ve 28903 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sağlık Bakanlığı Sertifikalı Eğitim Yönetmeliği.

Sağlık Bakanlığı tarafından üniversitemize “Evde Sağlık Hizmetleri Hemşireliği Sertifikalı Eğitim” yetkisi verilmiştir. https://www.tkhk.gov.tr/DB/5/13498_biruni-universitesi-


Katılımcılar ve Nitelikleri

 • Bu sertifika programına evde sağlık hizmetlerinde görev yapan/yapacak olan en az lisans mezunu hemşire,
 • Sağlık memurları (toplum sağlığı)
 • Hemşirelik yetkisi almış ebeler katılabilir.

Başvuru Sırasında İstenilen Evraklar

Ekteki standartlarda belirtilen koşulları sağlayan, başvuru yapmak isteyen katılımcılar; Sağlık Bakanlığı tarafından tescilli diploma fotokopisi, kimlik fotokopisi, hemşirelik yetkisi almış ebeler(yetki belgesi), ekte bulunan başvuru formunu doldurarak, üst yazı ile üniversitemize başvurabilirler.


Evde Sağlık Hizmetleri Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı

Eğitim TürüToplam Eğitim SüresiEğitim Yeri
Saatİş Günü
Teorik Eğitim526,5Biruni Üniversitesi
Laboratuvar Uygulaması283,5Biruni Üniversitesi
Saha Uygulaması (Ev Ziyaretleri)162Medical Center(Evde 
Bakım ve Sağlık Hizmetleri)
Saha Uygulaması (Yoğun Bakım)648Biruni Üniversite Hastanesi
Medicine Hospital İstanbul
Toplam16020 

Sertifika Programının Eğitimcileri 

Dr. Öğr. Üyesi Ayşe YILDIZ ( PROGRAM SORUMLUSU)

Prof. Dr. Nezihe KIZILKAYA BEJİ

Prof. Dr. Fatma ÇELİK

Dr. Öğr. Üyesi Leman ŞENTURAN

Dr. Öğr. Üyesi Azime KARAKOÇ KUMSAR

Dr. Öğr. Üyesi Nilgün AVCI

Uzman Psikolog Pınar HOCAOĞLU

Medical Center Evde Bakım Hemşiresi Sahure YALÇIN

Medical Center Evde Bakım Hemşiresi Yeliz KONUK

Yoğun Bakım Hemşiresi Derviş GÜNEŞ

Yoğun Bakım Hemşiresi Semra TAŞER

Yoğun Bakım Hemşiresi Semra YURDAKUL


Eğitimin Değerlendirilmesi (Sınav Usulü, Başarı Ölçülü, Ek Sınav Hakkı v.b. gibi)

Eğitimin değerlendirilmesi aşağıdaki usul ve esaslara göre yapılacaktır;

 • Katılımcı başarı değerlendirilmesi, uygulanacak teorik sınav ve uygulama sınavlarıyla yapılır. Eğitim programına devam şartını yerine getirmeyen katılımcılar sınavlara alınmaz.
 • Teorik eğitim sonunda yapılacak teorik sınav soruları eğitim sorumlusunun başkanlığında en az 3 (üç) eğitimciden oluşan sınav komisyonu tarafından ve eğitimin içeriğinde yer alan konuların tamamını kapsayacak şekilde çoktan seçmeli olarak hazırlanır.
 • Teorik eğitim sonunda yapılacak teorik sınavda 100 (yüz) üzerinden 70 (yetmiş) ve üstü puan alan katılımcı başarılı sayılır. Başarısız olan katılımcılara sınavdan sonra en geç 1 (bir) hafta içerisinde girecekleri 1 (bir) sınav hakkı daha tanınır. Bu sınavda da başarısız olanların Evde Sağlık Hizmetleri Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programına tekrar başvurması gerekir.
 • Uygulama Sınavları Evde Sağlık Hizmetleri Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı Uygulama Değerlendirme Formu (EK-2) ve Evde Sağlık Hizmetleri Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı Yoğun Bakımda Temel Uygulamalar Formu (EK-3) kullanılarak yapılır. Her bir form ayrı ayrı değerlendirilir, formlarda yer alan her bir konu; Oldukça Yeterli (4), Yeterli (3), Kısmen yeterli (2), Yetersiz (I), “Değerlendirilemedi” (O) derecelerinden biri ile değerlendirilir. Formda yer alan konuların her birinden alınan puanların toplamı bulunur. Bu toplam değerlendirilen konu sayısına bölünerek ortalama puan bulunur. Bu ortalama puan 25 (yirmi beş) sayısı ile çarpılarak 100 (yüz) puan üzerinden puan hesaplanır. Daha sonra her iki formdan alınan puanların ortalaması bulunur, ortalama puanı 100 (yüz) üzerinden 70 (yetmiş) puan olan katılımcı uygulama sınavından başarılı sayılır.
 • Katılımcıların en az 5 (beş) ev ziyareti gerçekleştirmesi ve bu ziyaretlerin en az 3 (üç) tanesini yönetmesi gerekir.
 • Katılımcıların başarılı sayılabilmesi için teorik sınav ile uygulamalı sınavların her birinden 100 (yüz) üzerinden en az 70 (yetmiş) ve üstü puan olması gerekir.
 • Evde Sağlık Hizmetleri Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı sonunda sertifikalandırma için yapılan teorik sınav ve uygulamanın değerlendirilmesi notlarına yazılı olarak itiraz eden katılımcıların itirazları sertifikalı eğitim uygulayıcıları tarafından en geç 5 (beş) iş günü içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılır.
 • Başarılı olan katılımcılara sertifika düzenlenir ve sertifika Sağlık Bakanlığınca tescil edilir.

 Not: Kursiyerlerin konaklama, Kurs merkezine ulaşım ve yemek ücretleri kursiyerler tarafından karşılanacaktır.


Ön Kayıt ve Kesin Kayıt İşlemleri

Ön kayıt: Başvurmak istediğiniz eğitim; kesin kayıt döneminde değilse, sağ üst köşede bulunan başvuru butonundan ön başvuruda bulunabilirsiniz. Kesin kayıtların açılması ile tarafınıza mail ile bilgi verilmektedir.

Kesin kayıt: Eğitim kesin kayıtlarının açılması itibariyle aşağıdaki link üzerinden başvuru yapabilirsiniz. Kesin kayıtlar eğitim başlamadan 20 gün önce açılmakta ve kontenjanın dolmasıyla kapatılmaktadır.

Kesin kayıt işlemleri için: https://birsem.biruni.edu.tr/apply.php


Eğitim Tarihi ve Ücreti

Yer : Biruni Üniversitesi Sürekli Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi

Kurs Tarihleri : Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe günleri

Eğitim Süresi : 160 Saat / 4 Hafta (8saat / Günde)

Eğitim Saatlerimiz : 09.00 – 17.00

Eğitim Ücreti : 3100 ₺

Katılım Belgesi: Eğitim sonunda katılımcılarımıza Biruni Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından Rektörlük onaylı ve E-Devlet onaylı Eğitim Sertifikası verilecektir.

NOT : İlan edilen eğitimin açılması için asgari katılımcı sayısı 15’dir.


Katılım Belgesi : Sağlık Bakanlığı ve Biruni Üniversitesi Onaylı “Evde Sağlık Hizmetleri Hemşireliği Sertifikası” verilecektir.

Önemli Not:

 BAŞVURU YAPAN ADAYLARIN ÖDEDİKLERİ ÜCRET HANGİ SEBEPLE OLURSA OLSUN İADE EDİLEMEZ. LÜTFEN BAŞVURUNUZU YAPMADAN ÖNCE BİLGİLERİ DİKKATLİ BİR ŞEKİLDE OKUYUNUZ VE İADE TALEBİNDE BULUNMAYINIZ.