BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ


EĞİTİMİN AMACI:

Wisc R ve Stanford Binet Zekâ Testleri ile çocuk tanıma teknikleri içeriğinde kullanılan testleri uygulama, değerlendirme ve raporlama yeterliliğinin kazandırılması.

KİMLER KATILABİLİR:

Üniversitelerin PDR ve Psikoloji Lisans veya yüksek lisans mezunları ile bu bölümlerin son sınıf öğrencileri katılabilir.

EĞİTİM PROGRAMI:

Çocuk Tanıma Teknikleri

 1. Gün: Çocuk Tanıma Teknikleri (24 Şubat 2018 Cumartesi)- Testlerin tanıtılması ve uygulama bilgilerinin anlatımı
 • Kursiyerler tarafından her testten en az 1’er uygulama yapılması
 1. Gün: Çocuk Tanıma Teknikleri (25 Şubat 2018 Pazar)- Uygulamaların değerlendirilmesi ve süpervizyon

Stanford Binet Zekâ Testi

 1. Gün: Stanford Binet Zekâ Testi (8 Mart 2018 Perşembe)- Testin tanıtılması ve test maddelerinin verilişi
 2. Gün: Stanford Binet Zekâ Testi (9 Mart 2018 Cuma)- Test maddelerinin verilişi ve örnek uygulama
 • Kursiyerler tarafından en az 3 uygulama yapılması (2 hafta içinde)
 1. Gün: Stanford Binet Zekâ Testi (10 Mart 2018 Cumartesi)- Yorum, raporlama, uygulamaların değerlendirilmesi ve süpervizyon

Wisc R Çocuklar İçin Zekâ Ölçeği

 1. Gün: Wisc R Çocuklar İçin Zekâ Ölçeği (1 Mart 2018 Perşembe)- Testin tanıtılması ve test maddelerinin verilişi
 2. Gün: Wisc R Çocuklar İçin Zekâ Ölçeği (2 Mart 2018 Cuma )- Test maddelerinin verilişi ve örnek uygulama
 • Kursiyerler tarafından en az 3 uygulama yapılması (2 hafta içinde)
 1. Gün: Wisc R Çocuklar İçin Zekâ Ölçeği (3 Mart 2018 Cumartesi)- Yorum, raporlama, uygulamaların değerlendirilmesi ve süpervizyon

 

NOT: Test Eğitimleri hafta içi 15.30-20.30, hafta sonu 09.30-16.30 saatleri arasında yapılacaktır. Grup kişi sayısı üst sınırı 20 kişi ile sınırlıdır.

 

MATERYAL İSTEYENLER İÇİN

 • Stanford Binet Test Çantası (isteyenlere) 350 + KDV
 • Wisc-R Test Çantası 390 + KDV
 • Çocuk Tanıma Teknikleri Kitap ve Malzeme Seti 300 + KDV

 

EĞİTİM İÇERİĞİNDE OLAN TESTLERSTANFORD BİNET ZEKÂ TESTİ:

2-14 yaş aralığındaki bireylere bireysel olarak uygulanan bir zekâ testidir. Zihinsel olarak yetersizliği olan ya da üstün yetenekli olanların tespitinde kullanılabilir. Sözel ve performansa yönelik çalışmaları içerir. Aşağıdaki alanlarda değerlendirme yapma fırsatı verir:

 • Dil
 • Bellek
 • Kavramsal düşünme
 • Akıl yürütme
 • Aritmetik muhakeme
 • Görsel motor
 • Sosyal anlayış

11WİSC-R ÇOCUKLAR İÇİN ZEKÂ ÖLÇEĞİ:

6-16 yaş aralığındaki bireylere bireysel olarak uygulanan bir zekâ testidir. Zihinsel olarak yetersizliği olan ya da üstün yetenekli olanlar ile öğrenme güçlüğü yaşayanların tespitinde kullanılabilir. Öğrenme süreçleri ve şekilleri, güçlü ve zayıf gelişen yetenek alanları hakkında fikir verir. Sözel ve performansa yönelik çalışmaları içerir. Aşağıdaki alanlarda değerlendirme yapma fırsatı verir:

 • Aritmetik
 • Sözcük Dağarcığı
 • Yargılama
 • Soyut Düşünme
 • Görsel ve İşitsel Bellek
 • Görsel- motor beceriler

22ÇOCUK TANIMA TEKNİKLERİ:

 1. Porteous Labirentleri Testi: D.Porteus tarafından geliştirilmiş olan Porteus Labirentleri Testi Bağlan Torol tarafından Türkçeye uyarlanmıştır. Bu test, 7-14 yaş arasındaki bireylere uygulanan bireysel zekâ testi olarak kullanılmaktadır. Zekânın planlama ve genel yeteneğini belirlemek amacıyla kullanılmaktadır. 12 labirentli kartlardan oluşmaktadır. Sınırlandırılmış süre uygulaması yoktur.
 2. Metropolitan Okul Olgunluğu Testi: H. Hildreth, N.L. Griffits, ve M.Mc. Gauvran tarafından geliştirilmiş olan Metropolitian Okul Olgunluğu Testi Ayla Oktay tarafından Türkçeye uyarlanmıştır. Bu test, 5-6 yaş arasındaki bireylere uygulanan kişinin ilkokula başlamak için hazır, verilen yönergeleri anlayan ve uygulamayı başarabilen durumda olup olmadığını belirleyebilmek için uygulanır. Süre sınırı vardır ve bu süre testin her alt bölümünde değişmektedir.
 3. Okula Hazırlık Testi (OHT): 6 yaş 4 ay öncesinde anasınıfında zorlanma yaşayan ve ilkokula başlamasında tereddüt edilen çocukların temel bilgi ve becerilerini sınamaya yarar. Çocukların okula, okulun gerektirdiği kurallara ve öğrenmeye hazır olup olmadığını saptamak amacıyla yapılan bir testtir.
 4. Peabody Resim Kelime Testi: Çocuğun dil gelişimini ölçmek amacıyla uygulanan bir testtir. Her kartta sekiz resmin bulunduğu önlü arkalı 50 karttan (100 Sayfadan) oluşmaktadır. Maddelere verilecek cevaplarda süre sınırı yoktur. Gelişim testidir ve 2,5-18 yaş arasındaki bireylere uygulanabilmektedir. Bireysel bir test olup bir oturumda bir kişiye uygulanır. Bireyden kartın her iki yüzündeki dört resimden istenen resmi göstermesi istenir.
 5. Gesell Gelişim Figürleri Testi: Bu test 3-7 yaş arasındaki gruba uygulanmaktadır. Daha çok ilkokul öncesi dönemde uygulanır. Kolaydan zora doğru sıralanmış 7 şekilden oluşur. Çocuklarda motor beceri, görsel algı, görsel hafıza, el-göz koordinasyonu, küçük kas becerilerini ölçer. Kısa süreli görsel hafızayı değerlendirir. Buradan elde edilen sonuca bakılarak kabaca IQ seviyesi hakkında fikir verir.
 6. Bender-Gestalt Görsel Motor Algılama Testi: A. Bender tarafından geliştirilmiş olan Bender Gestalt Görsel Motor Algılama Testi, Ayşe Yalın ve Oya Somer tarafından Türkçeye uyarlanmıştır. Bu test, 5-11 yaş arasındaki bireylere bireysel olarak uygulanır. Zekânın Görsel devinimsel motor algılamasında gerilik, bozulma, fonksiyon kaybı ve organik beyin hasarlarını saptamak amacıyla kullanılmaktadır. 9 şekilden oluşmaktadır ve bu şekilleri kişinin çizmesi istenir. Görülen ve çizilen şekillerin her bir farklılığı farklı puanlandırılarak kişinin görsel algılama puanı hesaplanır.
 7. Teele Çoklu Zekâ Envanteri: Okul öncesi ve birinci kademe eğitim kurumlarındaki bireylere uygulanabilir. Bireysel olarak uygulanır ve test süresi yaklaşık 10 dakikadır. Bu envanter, sözel-dilsel, matematiksel-mantıksal, görsel-uzamsal, müziksel-ritmik, bedensel-kinestetik, sosyal ve içsel zekâyı içermektedir. Her bir aktivite, yedi zekâdan biri ile ilgilidir. Bu envanter ile bireyin sahip olduğu baskın zekâları belirlenebilir. Böylece öğretim yöntem ve tekniklerde düzenlemeler yapılabilir.
 8. Good Enough – Harris Bir İnsan Çiz Testi: Çocuğun yaptığı resimler aracılığı ile çocuğun zihinsel gelişimini ölçmek içinkullanılan bir performans testidir. Grup olarak da uygulanabilir. 4-12 yaş arasındaki bireylere uygulanır.
 9. Kent E-G-Y Testi: 6-14 yaş arasındaki bireylerin zekâsını incelemek ve patolojiyi saptamak amacıyla uygulanır. Bilgiye ve dile dayanan bir testtir. Sözeldir, hız testi değildir.
 10. Ankara Gelişim Envanteri(AGTE): 0-6 yaş arasındaki çocukların gelişimi bu testte 4 farklı alanda incelenmektedir. Bu test sadece anne baba veya çocukla daha çok vakit geçiren veya ilgilenen kişi tarafından doldurulmalıdır. Çocuğun becerilerini değerlendirmeye yöneliktir.
 11. Frankfurter Dikkat Testi: 5-6 yaş arası çocuklara uygulanır. Elma ve armut resimlerinden oluşan görsel içerikli bir testidir. En fazla 90 saniyede bitirilmesi istenen test sonucunda çocuğun dikkat becerisine yönelik fikir verir.

Yer: Biruni Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Eğitim Ücreti: 

PROGRAM ADI ÖĞRENCİ ÜCRETİ DIŞARIDAN KATILIMCI ÜCRETİ
ÇOCUK TANIMA TEKNİKLERİ

 

300 TL 350 TL
STANFORD BİNET ZEKÂ TESTİ:

 

400 TL 500 TL
WİSC-R ÇOCUKLAR İÇİN ZEKÂ ÖLÇEĞİ:

 

450 TL 550 TL
3 TEST PAKET FİYAT 900 TL 1.100 TL

 

Uygulayıcı Sertifikası: Program sonunda yapılan sınavda başarılı olan katılımcılara, eğitime %80 devam sağlamaları koşuluyla uygulayıcı sertifikası verilecektir.
Katılım Belgesi: Program sonunda yapılan sınavda başarısız olan katılımcılara, eğitime %80 devam sağlamaları koşuluyla katılım belgesi verilecektir.