Eğitimin Amacı

Wisc-r Zekâ Testi, Objektif Çocuk Değerlendirme ve Dikkat Testleri, Projektif Çocuk Çizimleri Testleri uygulama, değerlendirme ve raporlama yeterliliğinin kazandırılması.

Kimler Katılabilir?

Wisc-r Zekâ Testi

 • Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık” Bölümünden lisans ya da yüksek lisans seviyesinde mezun olanlar ile bu bölümlerin öğrencileri.
 • Psikoloji” Bölümünden lisans ya da yüksek lisans seviyesinde mezun olanlar ile bu bölümlerin öğrencileri.

Objektif Çocuk Değerlendirme ve Dikkat Testleri, Projektif Çocuk Çizimleri Testleri

 • Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümünden lisans ya da yüksek lisans seviyesinde mezun olanlar ile bu bölümlerin öğrencileri.
 • Psikoloji” Bölümünden lisans ya da yüksek lisans seviyesinde mezun olanlar ile bu bölümlerin öğrencileri.
 • Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümünden lisans ya da yüksek lisans seviyesinde mezun olanlar ile bu bölümlerin öğrencileri.
 • Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümünden lisans ya da yüksek lisans seviyesinde mezun olanlar ile bu bölümlerin öğrencileri.
 • Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümünden lisans ya da yüksek lisans seviyesinde mezun olanlar ile bu bölümlerin öğrencileri.
 • Üstün Zekalılar Öğretmenliği Bölümünden lisans ya da yüksek lisans seviyesinde mezun olanlar ile bu bölümlerin öğrencileri.
 • Sosyal Hizmet Bölümünden lisans ya da yüksek lisans seviyesinde mezun olanlar ile bu bölümlerin öğrencileri.
 • Aile Danışmanlığı Eğitimi almış olanlar. 

Eğitim Programı

Wechsler Çocuklar İçin Zekâ Ölçeği (Wisc-R) Türkiye’de standardizasyonu, geçerlilik ve güvenilirlik çalışmaları yapılmış önemli ayrıntılı zekâ ölçüm araçlarındandır ve yaygın olarak kullanılmaktadır. Eğitime katılanlara Wechsler Çocuklar İçin Zekâ Ölçeği’ni uygulama, puanlanma, yorumlama, değerlendirme ve raporlama ile öğretmen ve ailelere önerilerde bulunabilme konularında yeterlik ve yetkinlik kazandırmak amaçlanmaktadır.

Geniş bir uygulama yaş aralığına sahiptir. 6-16 yaş arasında olan çocuklara uygulanır ve bu yaş grubundaki çocukların bilişsel yapılarını değerlendirmemizi sağlar. 6 test sözel ve 6 test performans olmak üzere toplam 12 alt testten oluşmaktadır. Wisc R Test çalışması ile bireyin “sözel bölüm”, “performans bölüm” ve “genel toplam” olmak üzere üç alanda değerlendirmesi yapılabilmektedir. Bu sayede çocukların öğrenme şekilleri, baskın olan beceri alanları, zihinsel olgunluk seviyeleri ile dikkat gelişimleri hakkında oldukça kıymetli veriler elde edilir. Özellikle öğrenmede zorlanan çocukların eğitim planlamalarını yaparken bu veriler önemli yer tutar.

 1. Gün:
 • Ölçme araçlarının uygulama standartları, kuralları, sınıflanması ve kullanım alanları
 • Wechsler Çocuklar İçin Zekâ Ölçeği (Wisc R)
  • Tanımı ve Tarihçesi
  • Uygulama Kuralları
  • Wisc R’ı oluşturan alt testlerin anlatımı:
   • Genel Bilgi
   • Resim Tamamlama
   • Benzerlik
   • Resim Düzenleme
   • Aritmetik
 1. Gün:
  • Küplerle Desen
  • Sözcük dağarcığı
  • Parça Birleştirme
  • Yargılama
  • Şifre
  • Sayı Dizisi
  • Labirentler
  • Testin Puanlanması (Sözel Puan, Performans Puan, Toplam Puan)
  • Yorum ve Değerlendirmesi
  • Raporlanması

Bu alt testlerin her birinin tanıtımı, ölçtüğü beceriler, uygulama şekli ve kuralları, puanlanması yorum ve değerlendirmesi ile raporlanması anlatılacaktır. Ayrıca ölçülen becerilerin geliştirilmesine yönelik önerilerde bulunulacaktır. 

Eğitim sonunda katılım sağlayan öğrencilerden 2 uygulama örneği ve bir video hazırlamaları istenmektedir. Başarılı olan öğrenciler WİSC-R Zeka Testi’nin UYGULAYICI SERTİFİKA belgesine sahip olacaklardır. Başarılı olamayan öğrencilere özel olarak süper vizyon eğitimi tekrardan verilecek olup yeniden uygulama yapmaları istenecektir.

Çocukları sağlıklı bir şekilde gözlemlemek ve gelişimlerini takip edebilmek için çocuk ya da yetişkin danışanları psikolojik değerlendirme yapabilme becerisi ve yetkinliği kazandırmayı amaçlamaktadır. Eğitimde katılımcılara teorik bilgiyle birlikte uygulama örnekleri sunulacak ve farklı raporlama örnekleri gösterilecektir.

 1. Gün:
 • Çocuk Tanıma Teknikleri -Testlerin tanıtılması ve uygulama bilgilerinin anlatımı
 • Kursiyerler tarafından her testten en az 1’er uygulama yapılması
 1. Gün:
 • Çocuk Tanıma Teknikleri- Uygulamaların değerlendirilmesi ve süpervizyon

GOODENOUGH-HARRIS İNSAN RESMİ ÇİZME TESTİ

Good Enough-Harris İnsan Resmi Çizme Testi bireylerin zihinsel gelişimlerini ölçmeyi amaçlayan çizim testidir. Zihinsel geriliğin belirlenmesinde önemli bilgi verir. Performans testidir. Süreli bir test değildir.3-15 yaş arasındaki çocuklara uygulanmaktadır.

GESELL Gelişim Figürleri Testi

Gesell bir performans değerlendirme testi olup çocuklarda motor beceri, görsel algı, görsel hafıza, el-göz koordinasyonu, küçük kas becerilerini ölçer. 2-8 yaş aralığındaki çocuklara uygulanır.

BENDER GESTALT Görsel Motor Algılama Testi

Çocuklarda görsel motor işlevini görmek için gelişimsel bir test olarak kullanılarak hem yetişkin, hem de çocuklarda geriliği, regresyonu, fonksiyon kaybını ve organik beyin hasarlarını saptamaya ve özellikle regresyon vakalarında da kişilik sapmalarını bulmaya ışık tutmaktadır (zekâ geriliği, afazi, çeşitli organik beyin hasarları, psikozlar, gerçek olmayan hastalanmalar gibi). 5 yıl 6 ay ile 10 yıl 11 ay arasındaki çocuklara uygulanabilir.

ANKARA GELİŞİM ENVANTERİ

0-6 yaş arasındaki çocukların gelişimi bu testte 4 farklı alanda incelenmektedirEnvanter, gelişimsel gecikme ve düzensizlik gösterme açısından risk altında olduğu düşünülen bebek ve çocukların erken dönemde tanınması ve gerekli önlemlerin alınabilmesine de olanak sağlar.

CATTELL  2B-3A Zekâ Testi

Zekâyı ölçen bir performans testidir. 6-7 ile 0-14 yaş arası bireylere uygulanır.
Grup olarak uygulanabilir. Kültürden arınmış bir testtir.

METROPOLİTAN Okul Olgunluğu Ölçeği

Okul olgunluğu ölçeği 60—72 ay arası bireylere uygulanır.. Bireyin okula hazır bulunuşluk düzeyini tespit eder. Çocukların okula, öğrenmeye, yönergeleri almaya hazır olup olmadığını saptamak amacıyla yapılan bir testtir.

 d2 DİKKAT TESTİ

9-60 yaşlar arasındaki bireylere bireysel veya grup hâlinde uygulanabilir. d2 Dikkat Testi zamana bağlı olarak, özellikle seçici dikkat, odaklanma ve dikkat salınımını ölçen, kullanımı kolay bir testtir.

FRANKFURTER DİKKAT TESTİ

60–72 ay arası çocuklara okullarda okul öncesi sınıflarda, yuvalarda ve rehberlik merkezlerinde bireysel olarak uygulanabilen bir testtir. Çocukların dikkat gücünü ölçmek amacıyla kullanılır.

 BURDON DİKKAT TESTİ  

Bireyin dikkat gücünü ölçmek amacıyla 10 ile 20 yaş arasındaki tüm bireylere uygulanabilir. Eğitim- Öğretim yılı boyunca sınıf içinde dikkat eksikliği yaşayan öğrencileri belirlemek amacıyla bütün sınıfa yada dikkat toplamada güçlük yaşadığı düşünülen öğrencin dikkat gücünü belirlemek amacıyla bireysel olarak da uygulanabilir.

Çocukların yaşadığı sorun alanlarının erken dönemde fark edilmesi ve bu alanlarda destek alabilmeleri gelecek yıllarda psikolojik sağlamlık için büyük önem taşır. Bu doğrultuda oyun ile birlikte çocukların iç dünyalarına yolculuk yapabilmenin bir diğer önemli yolu da çizimleridir.

      1.Gün:

 • Bir İnsan Çiz Testi
 • Aile Çiz Testi
 • Hayvan Ailesi Çiz Testi
 • Bir Ağaç Çiz Testi
 • Bir Ev Çiz Testi

Bir İnsan Çiz Testi

Çocuklar eli kalem tuttuğu andan itibaren en sevilen oyunlardan biri çizgi çizmektir. Resim, küçük yaşlarda sözcüklerden daha güçlü bir anlatım aracıdır ve bize aynı zamanda çocuğun iç dünyası,  içsel çatışmaları, zorlantıları ve bunlarla baş etme girişimleri ve büyüme süreci hakkında önemli bilgiler de verir. Çocuk çizgileri, onların resim yeteneğinin göstergesi olmaktan öte, pek çok beyin işlevi hakkında da ipucu veren bir dildir. Bütün çizimler önemli olmakla birlikte en iyi ve en zengin bilgi kaynağı insan figürü çizimleridir. Bir İnsan Çiz Testinde yaş sınırı yoktur. Anlamlı resim çizebilecek her yaştaki deneğe uygulanabilir. İnsan figürü çizimleri iki grupta incelenmektedir:

Projektif (Yansıtma) Amaçlı Kullanımlar (Karen Machover) 1949 yılında ise Karen Machover, “Bir İnsan Çiz” testinin sadece zekâ belirlemek için değil, aynı zamanda kişilik belirlemede de kullanılabileceğini ileri sürmüştür.

Aile Çiz Testi

Maurice Porottarafından geliştirilen ve psikanalitik verilere dayanan projektif bir resim testi­dir. Çocuğun aile içi yaşantıları nasıl değerlendirdiğini anlamak için kullanılır. Psikanalitik verilere dayanan projektif bir resim testidir.Temelamaç, çocuğun ailesiyle olan çatışmalarını açığa çıkarmaktır. Test için gerekli olan malzemeler; kâğıt, kalem, silgi ve boya kalemleridir. Zaman kısıtlanmamıştır. Çocuğa dilediği gibi çalışma özgürlüğü tanınır.

Hayvan Ailesi Çiz Testi

Luitgard Brem ve Graser tarafından geliştirilmiştir. Çocuğun ailesindeki her üyeyi bir hayvan olarak çizmesi üzerine hazırlanmış bir testtir. Çocuğun çizdiği hayvanın nasıl bir hayvan olduğu üzerine konuşularak; çocuğun ailesine ait içsel süreçleri hakkında bilgi edinilmeye çalışılır. Hayvanların sembolik anlamlarından da faydalanır.

Bir Ağaç Çiz Testi

Bir Ağaç Çiz Testi de, İnsan Resmi Çiz testinde olduğu gibi, deneğin yapılandırdığı bir resmi, psikanalitik semboller aracılığıyla yorumlamayı amaçlayan yansıtma tekniğine dayanan projektif bir tekniktir. Çocuğunsosyal çevresi hakkında bilgi verdiği gibi, bu çevre içerisinde kendisini nasıl algılıyor, geleceğe bakış açısı gibi sorulara da cevap aranmaktadır. Emile Junker’in ortaya koyduğu bu testi, İsviçre’de Luceme Deneysel Psikoloji Enstitüsü’nde K. Koch geliştirip standartlaştırmıştır. Testin malzemesi, normal büyüklükte bir kâğıt ve bir kurşun kalemden ibarettir.

Bir Ev Çiz Testi

1948 yılında Amerikalı psikolog John Buck tarafından ge­liştirilen projektif  test hem çocuklara hem de yetişkinlere bireysel veya grup halinde uygulanabilmektedir. Kompozisyon halinde tek sayfaya veya tek tek ayrı sayfalara çi­zilir. Değerlendirilirken her bir ayrıntı gözden geçirilir ve yorumlanır. 

Eğitim Tarihi: 

1. Objektif Çocuk Değerlendirme ve Dikkat Testleri (online)

Eğitmen: Psk. Şeyla İBRAHİMOĞLU DELEN

 

Eğitim Tarihi ve Saati

23-25 Ocak
2023Pazartesi-Çarşamba / 18.00-22.00 saatleri arası

29 Ocak Pazar
2023 10.00-18.00 saatleri arası

2.Wisc R Çocuklar İçin Zekâ Ölçeği(online)

Eğitmen: Uzman Psikolojik Danışman Murat KAYA

 

Eğitim Tarihi ve Saati

6-7 Şubat 2023 Pazartesi-Salı 18.00-22.00 saatleri arası

9 Şubat 2023 Perşembe 10.00-18.00 saatleri arası

3. Projektif Çocuk Çizimleri Eğitimi (online)

Eğitmen: Psk. Şeyla İBRAHİMOĞLU DELEN 

Eğitim Tarihi ve Saati

28-29 Ocak 2023 Cumartesi –Pazar 18.00-22.00 saatleri arası

5 Şubat 2023 Pazar 10.00-18.00 saatleri arası

Ön Kayıt ve Kesin Kayıt İşlemleri

Ön kayıt: Başvurmak istediğiniz eğitim; kesin kayıt döneminde değilse, sağ üst köşede bulunan başvuru butonundan ön başvuruda bulunabilirsiniz. Kesin kayıtların açılması ile tarafınıza mail ile bilgi verilmektedir.

Kesin kayıt: Eğitim kesin kayıtlarının açılması itibariyle aşağıdaki link üzerinden başvuru yapabilirsiniz. Kesin kayıtlar eğitim başlamadan 20 gün önce açılmakta ve kontenjanın dolmasıyla kapatılmaktadır.

Kesin kayıt işlemleri için: https://birsem.biruni.edu.tr/apply.php

Eğitim Ücreti: 

PROGRAM ADI

ÖĞRENCİ ÜCRETİ

DIŞARIDAN KATILIMCI ÜCRETİ

Wisc-R Çocuklar İçin Zekâ Ölçeği

350 TL

450 TL

Projektif Çocuk Çizimleri Eğitimi

200 TL

250 TL

Objektif Çocuk Değerlendirme ve Dikkat Testleri

350 TL

450 TL

3 TEST PAKET FİYAT

900 TL

1.150 TL

Materyal için bilgilendirme eğitim başladığında yapılacaktır.

Belge: Süpervizyonunu başarıyla tamamlayan öğrencilere eğitim sonunda Biruni Üniversitesi Sürekli Eğitim  Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından Rektörlük onaylı ve e-Devlet onaylı Uygulayıcı Belge verilecektir. Süpervizyon aşamasında başarısız olan öğrencilere eğitim sonunda Biruni Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından Rektörlük onaylı ve e-Devlet onaylı Katılım Belgesi verilecektir.

 Önemli Not:

BAŞVURU YAPAN ADAYLARIN ÖDEDİKLERİ ÜCRET HANGİ SEBEPLE OLURSA OLSUN İADE EDİLEMEZ. LÜTFEN BAŞVURUNUZU YAPMADAN ÖNCE BİLGİLERİ DİKKATLİ BİR ŞEKİLDE OKUYUNUZ VE İADE TALEBİNDE BULUNMAYINIZ.