Sürekli Eğitim Merkezimiz, Türkiye Üniversiteler Sürekli Eğitim Merkezleri (TÜSEM) üyesidir. - 444 8 276 (Dahili:1292 - 1299)

logo


Biyoistatistik Yöntemler, Spss Kullanımı, Scı Ve Scı Expanded Dergiler İçin Bilimsel Yayın Oluşturma Kursu

BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ


Biyoistatistik yöntemler, SPSS kullanımı tüm bilim dallarındaki öğrenci, uzman ve araştırmacıların düzeyinde uygulamalı eğitim verilecektir. Amaç tez, proje ve araştırmalardaki verilerin analizini ve sonuçlardan yorum çıkarma becerisini kazandırmak olacaktır. SCI ve SCI expanded dergilerde yayının kabul edilmesinde etkili olan ileri istatistik yöntemler anlatılacaktır. 

Kursun amacı; lisans, yüksek lisans, doktora ve doktora sonrası öğrencilere araştırma yöntemleri, temel, orta ve ileri düzey için istatistiksel yöntemlerin kullanımını ve sonuçların yorumlanmasını öğretmektir. Bu kurs sonucunda öğrencilerin tez ve araştırma makalelerini profesyonel düzeyde hazırlamaları ve çözümlemeleri amaçlanmaktadır. 
SCI ve SCI Expanded düzeyinde makale yazımının başarılması kursun ana amaçlarından biridir.
Öğrencilerin SCI ve SCI Expanded düzeyinde makale hazırlama becerilerini kazandırmak için, SCI ve SCI Expanded dergilerinde yayınlanan kalitatif makaleler öğrencilerle beraber okunacak, makalenin anlaşılması sağlanacaktır. İlgili makalelerde kullanılan istatistik yöntemler ele alınacaktır. Söz konusu istatistik yöntemler anlatılacak, yöntemler için hipotezlerin nasıl kurulması gerektiği, ne tür değişken ve veri toplanacağı, verilerin veri tabanına nasıl kaydedileceği ve SPSS paket programı ile nasıl değerlendirileceği öğretilecektir. 
SPSS programın yöntem için oluşturduğu sonuçların anlamlaştırılması ve sonuçlardan yorum çıkarma becerisi sağlanacaktır.

Sonuç olarak SCI ve SCI Expanded dergi düzeyinde kaantitatif araştırma makalesinin ingilizce yazımı, tezlerin hazırlanması becerisi sağlanacaktır.

*** Programa katılarak sertifika almaya hak kazanan katılımcıların belirleyecekleri bir makale başlığını uluslararası dergi olan ve Editörlüğünü Prof. Dr. M. Yusuf Çelik yapan “International Journal of Basic and Clinical Studies”  dergisine hazırlayacağı şekilde bir çalışma yapılacaktır.  Amaç, katılımcılara uluslararası bir dergide yayın becerisi kazandırarak basımını sağlamaktır.

Eğitimin İçeriği

 1. Araştırma Projesi Hazırlama
 2. Araştırma Süreci Ve Araştırma Düzenleri (The Research Process And Research Design),
 3. Tanımlayıcı Araştırma (Descriptive Study)
 4. Vaka Çalışması (Case Study)
 5. Vaka Kontrol (Case Control Study)
 6. Kesitsel Çalışma (Cross-Sectional Studies)
 7. Survey Çalışma (Prevelance)
 8. Meta Analizi
 9. Kohort Çalışmalar (Cohort Studies)
 10. Deneysel Çalışmalar Veya Klinik Denemeler (Experimental Studies Or Clinical Trials)
 11. Rastgele Kontrollü Çalışmalar
 12. Itt (Intention To Treat)
 13. Bilimsel Araştırmada Çözümleme
 14. Bilimsel Araştırmalarda Grafikler
 15. Tanımlayıcı İstatistikler
 16. Olasılık Ve İstatistik
 17. Popülasyon Dağılışları
 18. Z Skor Ve Standardizasyon
 19. Power Analiz
 20. Power analizi ve uygulaması
 21. SCI ve SCI Expanded dergi makalesi okuma inceleme ve ilgili SPSS paket programında yöntemi çözümleme ve sonuçları yorumlama
 22. Araştırmalarda Örnek Hacmi Sorunu
 23. Örnekleme Yöntemleri
 24. Hipotez Testleri
 25. Student T Testleri Ve Güven Aralığı (Confidence Interval)
 26. Z Testleri Ve Güven Aralığı (Confidence Interval)
 27. Varyans Analizi
 28. Dönüşümler (Data Transformation)
 29. Çoklu Karşılaştırma (Post Hoc Tests) Yöntemleri
 30. Korelasyon Kısmi Korelasyon Ve Şaşırtıcı Değişkeni Kontrol Altına Almak
 31. Regresyon Yöntemi
 32. Çoklu Regresyon (Multiple Regression) Yöntemi
 33. Lojistik Regresyon Yöntemi (Logistic Regression Method)
 34. Odds Katsayıları
 35. Sağkalım Analizi (Survıval Analysıs)
 36. Hazard Oranı (Hazard Ratio) Nedir?
 37. Cox’s Proportıonal Hazards Model (Cox Regression)
 38. Kümeleme Yöntemleri (Cluster Analysis)
 39. Faktör Analizi
 40. Khi-Kare Testi
 41. Parametrik Olmayan (Non-Parametrik ) Testler
 42. Tanı Testleri
 43. Scı, Scı Expanded Dergiler Ve Yayın Sunumu
 44. Bilimsel Bir Yayının Yeterliliği İçin Ölçütler

 

Kimler Katılabilir?

 • Öğrenciler Doktorlar
 • Uzmanlar
 • Akademisyenler
 • Öğretim Üye ve Yardımcıları

 

Eğitmen Kadrosu

 

Eğitimin Tarihi ve Ücreti

Yer: Biruni Üniversitesi Sürekli Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi
Eğitim Tarihi:  04 Nisan 2020-18 Nisan 2020
Eğitim Süresi: 18 Saat
Eğitim Saatlerimiz: 10:00 – 16:00 / Cumartesi
Eğitim Ücreti: 550 TL 
Eğitim Ücreti: 400 TL( Öğrenci ve Akademisyen Ücreti)

NOT: İlan edilen eğitimin açılması için asgari katılımcı sayısı 15’dir.

ADAYLARIN KURS ÜCRETLERİNİ YATIRACAKLARI HESAP NUMARALARI:

Hesap Adı: Biruni Üniversitesi

Banka: Türk Ekonomi Bankası-Beşiktaş Şb.

IBAN No: TR23 0003 2000 0000 0069 2724 45

biyoistatistik-afis