Biyoistatistik yöntemler, SPSS kullanımı tüm bilim dallarındaki öğrenci, uzman ve araştırmacıların düzeyinde uygulamalı eğitim verilecektir. Amaç tez, proje ve araştırmalardaki verilerin analizini ve sonuçlardan yorum çıkarma becerisini kazandırmak olacaktır. SCI ve SCI expanded dergilerde yayının kabul edilmesinde etkili olan ileri istatistik yöntemler anlatılacaktır.

Kursun amacı; lisans, yüksek lisans, doktora ve doktora sonrası öğrencilere araştırma yöntemleri, temel, orta ve ileri düzey için istatistiksel yöntemlerin kullanımını ve sonuçların yorumlanmasını öğretmektir. Bu kurs sonucunda öğrencilerin tez ve araştırma makalelerini profesyonel düzeyde hazırlamaları ve çözümlemeleri amaçlanmaktadır.
SCI ve SCI Expanded düzeyinde makale yazımının başarılması kursun ana amaçlarından biridir.
Öğrencilerin SCI ve SCI Expanded düzeyinde makale hazırlama becerilerini kazandırmak için, SCI ve SCI Expanded dergilerinde yayınlanan kalitatif makaleler öğrencilerle beraber okunacak, makalenin anlaşılması sağlanacaktır. İlgili makalelerde kullanılan istatistik yöntemler ele alınacaktır. Söz konusu istatistik yöntemler anlatılacak, yöntemler için hipotezlerin nasıl kurulması gerektiği, ne tür değişken ve veri toplanacağı, verilerin veri tabanına nasıl kaydedileceği ve SPSS paket programı ile nasıl değerlendirileceği öğretilecektir.
SPSS programın yöntem için oluşturduğu sonuçların anlamlaştırılması ve sonuçlardan yorum çıkarma becerisi sağlanacaktır.

Sonuç olarak SCI ve SCI Expanded dergi düzeyinde kaantitatif araştırma makalesinin ingilizce yazımı, tezlerin hazırlanması becerisi sağlanacaktır.

*** Programa katılarak sertifika almaya hak kazanan katılımcıların belirleyecekleri bir makale başlığını uluslararası dergi olan ve Editörlüğünü Prof. Dr. M. Yusuf Çelik yapan “International Journal of Basic and Clinical Studies” dergisine hazırlayacağı şekilde bir çalışma yapılacaktır. Amaç, katılımcılara uluslararası bir dergide yayın becerisi kazandırarak basımını sağlamaktır.


Eğitimin İçeriği

Araştırma Projesi Hazırlama
Araştırma Süreci Ve Araştırma Düzenleri (The Research Process And Research Design),
Tanımlayıcı Araştırma (Descriptive Study)
Vaka Çalışması (Case Study)
Vaka Kontrol (Case Control Study)
Kesitsel Çalışma (Cross-Sectional Studies)
Survey Çalışma (Prevelance)
Meta Analizi
Kohort Çalışmalar (Cohort Studies)
Deneysel Çalışmalar Veya Klinik Denemeler (Experimental Studies Or Clinical Trials)
Rastgele Kontrollü Çalışmalar
Itt (Intention To Treat)
Bilimsel Araştırmada Çözümleme
Bilimsel Araştırmalarda Grafikler
Tanımlayıcı İstatistikler
Olasılık Ve İstatistik
Popülasyon Dağılışları
Z Skor Ve Standardizasyon
Power Analiz
Power analizi ve uygulaması
SCI ve SCI Expanded dergi makalesi okuma inceleme ve ilgili SPSS paket programında yöntemi çözümleme ve sonuçları yorumlama
Araştırmalarda Örnek Hacmi Sorunu
Örnekleme Yöntemleri
Hipotez Testleri
Student T Testleri Ve Güven Aralığı (Confidence Interval)
Z Testleri Ve Güven Aralığı (Confidence Interval)
Varyans Analizi
Dönüşümler (Data Transformation)
Çoklu Karşılaştırma (Post Hoc Tests) Yöntemleri
Korelasyon Kısmi Korelasyon Ve Şaşırtıcı Değişkeni Kontrol Altına Almak
Regresyon Yöntemi
Çoklu Regresyon (Multiple Regression) Yöntemi
Lojistik Regresyon Yöntemi (Logistic Regression Method)
Odds Katsayıları
Sağkalım Analizi (Survıval Analysıs)
Hazard Oranı (Hazard Ratio) Nedir?
Cox’s Proportıonal Hazards Model (Cox Regression)
Kümeleme Yöntemleri (Cluster Analysis)
Faktör Analizi
Khi-Kare Testi
Parametrik Olmayan (Non-Parametrik ) Testler
Tanı Testleri
Scı, Scı Expanded Dergiler Ve Yayın Sunumu
Bilimsel Bir Yayının Yeterliliği İçin Ölçütler


Kimler Katılabilir?

Öğrenciler Doktorlar
Uzmanlar
Akademisyenler
Öğretim Üye ve Yardımcıları


Eğitmen Kadrosu

Prof. Dr. M. Yusuf ÇELİK 


Ön Kayıt ve Kesin Kayıt İşlemleri

Ön kayıt: Başvurmak istediğiniz eğitim; kesin kayıt döneminde değilse, sağ üst köşede bulunan başvuru butonundan ön başvuruda bulunabilirsiniz. Kesin kayıtların açılması ile tarafınıza mail ile bilgi verilmektedir.

Kesin kayıt: Eğitim kesin kayıtlarının açılması itibariyle aşağıdaki link üzerinden başvuru yapabilirsiniz. Kesin kayıtlar eğitim başlamadan 20 gün önce açılmakta ve kontenjanın dolmasıyla kapatılmaktadır.

Kesin kayıt işlemleri için: https://birsem.biruni.edu.tr/apply.php


Eğitimin Tarihi ve Ücreti

Yer : Biruni Üniversitesi Sürekli Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi (ONLINE)
Eğitim Tarihi : 18-25 Mart 2023 

Eğitim Süresi : 18 Saat
Eğitim Saatlerimiz : 10:00 – 16:00 / Cumartesi
Eğitim Ücreti : 550 ₺
Eğitim Ücreti : 400 ₺ ( Öğrenci ve Akademisyen Ücreti)

Katılım Belgesi: Eğitim sonunda katılımcılarımıza Biruni Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından Rektörlük onaylı ve E-Devlet onaylı Eğitim Sertifikası verilecektir.

NOT : İlan edilen eğitimin açılması için asgari katılımcı sayısı 15’dir.

Önemli Not:

 BAŞVURU YAPAN ADAYLARIN ÖDEDİKLERİ ÜCRET HANGİ SEBEPLE OLURSA OLSUN İADE EDİLEMEZ. LÜTFEN BAŞVURUNUZU YAPMADAN ÖNCE BİLGİLERİ DİKKATLİ BİR ŞEKİLDE OKUYUNUZ VE İADE TALEBİNDE BULUNMAYINIZ.