Bilirkişilik Kanunu kapsamında Bilirkişilik Yönetmeliği 03/08/2017 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanmış ve yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmelik kapsamında eğitim, bilirkişilik faaliyetinin yürütülmesi ile ilgili temel, teorik ve pratik bilgileri içermektedir.


Programın Amacı

Bu program, katılımcıların bilirkişilik faaliyetini yapılabilmeleri için gerekli olan temel eğitimi almalarını ve neticesinde başarılı olunması halinde katılım belgesine sahip olmalarını sağlar.


Program Kimler Katılabilir?

İlgili kanun ve yönetmeliklerce bilirkişi olma özelliklerine haiz ve beş yıllık mesleki kıdem kazanmış kişiler başvuru yapabilir.


Program Süresi

Temel eğitim, 18 saati teorik ve 6 saati uygulamalı olmak üzere 24 ders saatinden oluşmaktadır.


Program İçeriği

 Teorik eğitim; yargılama hukukunun genel ilkeleri, bilirkişilik mevzuat hükümleri, bilirkişinin taşıması gereken nitelikler, bilirkişinin yetkileri ve yükümlülükleri, uyması gereken temel ve etik ilkeler, ispat faaliyeti ve bilirkişi incelemesinin usul ve esasları, teknik konu-hukuki konu ayrımına ilişkin usul ve esaslar ile rapor yazım usul ve tekniğini kapsar.

 Uygulama eğitimi; Bilirkişi Bilgi Sisteminin kullanılması, katılımcıların bireysel veya heyet hâlinde sistematik teknikleri kullanma becerilerini geliştirmelerini sağlayacak örnek bir olaya ilişkin bilirkişi raporu düzenleme ile uygulama gözetimi faaliyetlerini içerir.

Ders Programı için tıklayınız


Katılım Belgelerinin Dağıtımı

  • Belgeler, ilgili eğitimin bitiş tarihini takip eden dördüncü iş günündekatılımcıların bizzat kendilerine imza karşılığı dağıtılacaktır.
  • Belgelerini kendileri almaya gelemeyecek katılımcıların belgelerini alabilmeleri için noterden üçüncü kişiler adına vekaletnamedüzenlemeleri gerekmektedir.
  • Ancak birinci dereceden akrabalar (anne, baba, eş, kardeş ya da çocuk)katılımcının düzenleyeceği vekaletname dilekçesine ekleyeceği nüfus cüzdanı fotokopisi ile katılımcıların belgelerini alabilir.

Kesin Kayıt için Gerekli Belgeler

Bilirkişilik Temel Eğitimi Kayıt Formu için tıklayınız
Diplomanın aslı ve fotokopisi

Nüfus Cüzdanının aslı ve fotokopisi
2 adet vesikalık fotoğraf
Ödeme dekontu (Ödeme kayıt sırasında da yapılabilir)


Program Eğitmenleri

Prof. Dr. Abdülkadir ARPACI
Dr. Yasemin GÜLLÜOĞLU ALTUN
Av. Şevket Güney BİGAT

NOT: İlan edilen eğitimin açılması için asgari katılımcı sayısı 15’dir.


Eğitimin Tarihi ve Ücreti

Yer : Biruni Üniversitesi Sürekli Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi

Eğitim Tarihi : 

Eğitim Günleri : Cumartesi/Pazar

Eğitim Saatleri : 10:00/16:50

Eğitim Süresi : 24 Saat 

Eğitimin Ücreti : 750 ₺


Adayların Kurs Ücretlerini Yatıracakları Hesap Numaraları

Hesap Adı : Biruni Üniversitesi

Banka : Türk Ekonomi Bankası-Beşiktaş Şb.

IBAN No : TR23 0003 2000 0000 0069 2724 45

Önemli Not:

 BAŞVURU YAPAN ADAYLARIN ÖDEDİKLERİ ÜCRET HANGİ SEBEPLE OLURSA OLSUN İADE EDİLEMEZ. LÜTFEN BAŞVURUNUZU YAPMADAN ÖNCE BİLGİLERİ DİKKATLİ BİR ŞEKİLDE OKUYUNUZ VE İADE TALEBİNDE BULUNMAYINIZ.