Sürekli Eğitim Merkezimiz, Türkiye Üniversiteler Sürekli Eğitim Merkezleri (TÜSEM) üyesidir. - 444 8 276 (Dahili:1292 - 1299)

logo


İş Hukukunda Nitelikli Hesaplamalar Eğitimi

BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ


 Eğitimin Amacı:

İş Hukukunda, 01.01.2018 tarihinden itibaren hukukumuza “İş Hukukunda Zorunlu Arabuluculuk” girmiştir.  Bu sebeple de işçilik alacakları ve işe iade davalarında, alternatif çözüm yollarından olan zorunlu Arabuluculuk ve Avukatlık Kanunu 35 / A maddesinde belirtilen hukuk davalarında “Uzlaşma Sağlama”da bu süreçleri sağlıklı yürütebilmek için taraflardan beklenen hesaplamaları yapabilmeleri önem kazanmaktadır. Gerek dava öncesi, gerekse dava aşamasında süreçler içerisinde bulunan avukat, hâkim, insan kaynaklarının bu hesaplamaları son Yargıtay uygulaması ve değişen mevzuat uyarınca, “İş Hukukunda Nitelikli Hesaplama Eğitimi” verilmesi süreçlerin verimli sonuçlanması için önem kazandığı açık olduğundan, uygulamacılara kolaylık sağlaması amacıyla program oluşturulmuştur.

Eğitimin İçeriği

 • İş Hukukunda Nitelikli Hesaplama
  • İş Hukukunda Temel Kavramlar, İş sözleşmeleri ve İş Sözleşmelerinin Feshi
  • İş Hukukunda Ücret Kavramı, Çalışma Süreleri ve İzinler
  • İş Hukukunda İşçilik Alacakları
  • İş Hukukunda İşe İade Davaları
  • İş Hukukunda Nitelikli Hesaplamalar
  • İş Hukukunda İşçilik Alacaklarında Kıdem ve İhbar Tazminatı, Fazla Mesai, Ulusal Bayram ve Genel Tatil, Yıllık İzin, Kötü Niyet Tazminatı, Hafta Tatili Hesaplamaları
  • İş Hukukunda İşe İade Davalarında Dört Aylık Boşta Geçen Süre Ücreti ve İş Güvencesi Tazminatı Hesaplamaları
  • Bilirkişi raporlarının incelenmesi
  • Excel Hesaplama Tabloları

 

Kimler Katılabilir?

 • Avukatlar / Stajyer Avukatlar
 • Hâkimler / Stajyer Hâkimler
 • Üst Düzey Yöneticiler
 • İnsan Kaynakları Yöneticileri
 • İnsan Kaynakları Uzmanları
 • Personel Yöneticileri
 • Personel Uzmanları
 • Sendikacılar
 • Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler
 • Yeminli Mali Müşavirler
 • Mali Uzmanlar
 • Muhasebe Uzmanları
 • Mali İşler Denetçileri
 • YMM Denetçileri
 • Özel ve Kamu Sektörü Denetim Elemanları
 • İş Hukuku Danışmanları
 • İş Hukuku alanında uzmanlaşmak ve meslek sahibi olmak isteyen kişiler

 

Eğitmen : Av. Şevket Güney BİGAT (LL.M.) – M. Öğretim Gör. / Türkiye Barolar Birliği İş Hukuku Eğitmeni.

Eğitim Tarihi ve Ücreti

Yer                          : Biruni Üniversitesi Sürekli Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi
Eğitim Tarihi        : 22-23 Haziran 2019 
Eğitim Süresi        : 16 Saat / 1 Hafta /2 Gün
Eğitim Saatlerimiz: 10:00 – 17:00 / Cumartesi – Pazar
Eğitim Ücreti        : 450 TL 

NOT: İlan edilen eğitimin açılması için asgari katılımcı sayısı 15’dir.

afis