BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ


EĞİTİMİN AMACI:

Gölge eğitmen, özel gereksinimi olan çocuklara günlük yaşam becerilerinin kazandırılmasında, toplumsal hayata uyumlu sosyal becerilerinin geliştirilmesinde, uygun davranışların kazandırılması ve uygun olmayan davranışların azaltılmasında, özel eğitim uzmanı, öğretmen ve aile ile ortaklaşa çalışan, ev ya da okul ortamında destek hizmet sağlayan, özel eğitim konusunda temel bilgi, beceri ve deneyime sahip eğitici/öğretmendir.

Özel gereksinimli çocuklar gereksinim türü ve derecesiyle orantılı olarak okulda ve toplumsal yaşantılarında bağımsız hareket etmede, uyumlu davranışlar sergilemede, verilen görevi yerine getirmede kendisine eşlik edecek, yönlendirecek, ipucunu sunarak rehberlik edecek yetişkin desteğine ihtiyaç duymaktadır.

Özellikle kaynaştırma ortamlarında özel gereksinimli çocuklar; sınıf ortamında akranları ile uyumlu davranışlar sergilemede ve eğitim programının akışına uygun olarak dersi takip etmede ihtiyacı olan fiziksel veya sözel yardımın sunulması, yönergelerin tekrar edilmesi, gerektiğinde çocuğun bireysel özelliklerine uyarlanması gibi stratejilerle eğitim sürecine bağımsız olarak adapte olabilmektedir.

Bu eğitimin amacı özel gereksinimli çocukların yukarıda bahsedilen eğitim ve stratejileri okul ve/veya ev ortamında kazanmalarına destek olacak gölge eğitimciler yetiştirmektir.

Uluslarası alanyazında ‘’paraprofessional educator’’ ya da ‘’special education instructional assistant’’ olarak adlandırılan özel gereksinimli bireylerin eğitiminde lokomotif görev yapan bu meslek grubu ülkemizde gölge eğitmenler adı ile otizmli, zihinsel yetersizlik, işitme yetersizliği, öğrenme güçlüğü, dikkat eksikliği / hiperaktivite, duygu davranış bozukluğu tanısı olan ya da risk grubunda bulunan çocuklara sahip aileler tarafından finanse edilmektedir. Eğer çocuk okul döneminde ise okul idaresinin onayı ile gölge eğitmen çocuğa eşlik eder ve eğitimcilere işbirliği halinde bireysel eğitim desteği sağlamaktadır.

 EĞİTİM HAKKINDA VE EĞİTİM KONULARI:

–  Yoğunlaştırılmış bu eğitim programı; belirli alanlarda desteğe ihtiyaç duyan özel gereksinimli çocuklara ev veya okul ortamlarında çocuğun ihtiyaç duyduğu alanlarda çocuğa eşlik edecek ve bireysel destek sağlayacak eğitmenlere yönelik düzenlenmektedir.

– Eğitim katılımcılarına program kapsamında özel gereksinimli bireyler ve özellikleri, davranış kontrolü, sosyal uyum becerileri, öğrenme stratejileri, gibi konularda detaylı bir teorik eğitim verilecek aynı zamanda bireyselleştirilmiş eğitim programlarını uygulama ve takip etme, öğretimsel amaca yönelik örnek etkinlikler planlama ile ilişkili vaka ve süpervizyon çalışmalarına yer verilecektir.

-Eğitime düzenli devam eden ve eğitim sonunda yapılan değerlendirmeden başarı ile sertifika almaya hak kazanan adaylar, Biruni Üniversitesi Özel Eğitim bölümünde ki öğretim üyelerinin danışmanlığında  ‘Gölge Eğitmen’ talebinde bulunan ailelere önerilebilecektir.

-Bu sertifika programını tamamlayan eğitmenler sene içinde yapılacak akademik süpervizyon eğitimine katılabilecekler aynı zamanda sertifika eğitimini veren eğitim görevlilerinden online danışmanlık hizmeti alabilecektir.

–  Eğitim programı katılımcıları verilen eğitimin yanı sıra program süresince verilecek yayın, makale ve paylaşımlarla konu hakkındaki bilgilerini zenginleştirmelidir.

Katılımcıların Özellikleri: Eğitim Fakülteleri mezunları, Öğretmenlik formasyonuna sahip olanlar, Meslek Yüksekokulları Çocuk Gelişimi Programı öğrenci ve mezunları, Meslek Lisesi Çocuk Gelişimi mezunları, aynı zamanda en az lise düzeyinde mezuniyetini belgeleyebilen özel gereksinimli birey yakınları başvurabilir.

Eğitimin Tarihi ve Ücreti

Yer: Biruni Üniversitesi Sürekli Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi
Eğitim Tarihi: 

 • Hafta Sonu Grubu: 05 Ekim 2019-27 Ekim 2019

Eğitim Saati: 30 Saat Örgün Eğitim + 20 Saat Vaka ve Süpervizyon (Toplam 50 saat)

Eğitim Günleri ve Saatleri: 

 • Hafta Sonu Grubu: 10.00-17.00 Cumartesi-Pazar (Günde 6 Saat/5 Gün)

 

Eğitim Ücreti: 750 TL 

NOT: İlan edilen eğitimin açılması için asgari katılımcı sayısı 15’dir.
Katılım Belgesi: Eğitim sonunda katılımcılarımıza Biruni Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından Rektörlük onaylı Eğitim Sertifikası verilecektir.

EĞİTİMİN İÇERİĞİ:

Özel Eğitime İhtiyaç Duyan Çocuklar ve Gelişimsel Özellikleri

 • Zihinsel Yetersizliği Olan Çocuklar ve Özellikleri
 • İşitme Yetersizliği Olan Çocuklar ve Özellikleri
 • Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuklar ve Özellikleri
 • Öğrenme Güçlüğü Olan Çocuklar ve Özellikleri
 • Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Olan Çocuklar ve Özellikleri
 • Duygu Davranım Bozukluğu Olan Çocuklar ve Özellikleri

 Öğretimsel Uygulamalar

 • Doğal Ortamlarda Öğretim
 • Uygulamalı Davranış Analizi
 • Bireyselleştirilmiş Eğitim Programları ve Örnek BEP’ler
 • Etkili Bütünleştirme/ Kaynaştırma Uygulamaları
 • Oyun Becerileri Öğretimi
 • Sosyal Uyum Becerileri
 • Rekreasyon faaliyetleri
 • Aile ve uzman işbirliği
 • Örnek Etkinlik Paylaşımları

Eğitim Koordinatörü: Dr. Öğretim Üyesi Ayşe Tuba CEYHUN