BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ


EĞİTİMİN ADI


Proje Okulu: Uygulamalı Proje Önerisi Hazırlama ve Yazma Eğitimi

EĞİTİMİN TANITIMI


Araştırma Hipotezi, Proje, ARDEB, TEYDEB, İSTKA, Horizon2020, BAP, Proje yazma

EĞİTİMİN AMACI


AR-GE fikrinin araştırma projesi formatına dönüştürülmesi için yol gösterilmesi,

Proje kültürünün anlaşılmasına katkı,

Proje destek programlarını hakkında farkındalık kazandırmak

Proje yazımında ihtiyaç duyulan bilgi ve teknik yazım yeterliliğinin artırılmasına katkı

EĞİTİM İÇERİĞİ


 

rrrr


KİMLER KATILABİLİR

Proje yazma konusunda kuramsal ve uygulamalı eğitim almayı ve kendini bu alanda geliştirmeyi hedefleyen akademik personel ve öğrenciler katılım sağlayabilir.z
Katılımcıların yazmaya hazır bir proje fikirleri ve projelerine dair ön araştırmaları olmalıdır.
Katılımcılar ikinci gün bilgisayarları ile gelecekler ve proje yazımlarını belirlenen formatta gerçekleştireceklerdir.
Toplam kontenjan en fazla 20 (yirmi) kişi olarak belirlenmiştir.

NOT: Başvurular için son tarih 15 Mayıs 2019, katılım ücretinin ödenmesi ve kayıtların kesinleşmesi tarihi 30 Mayıs 2019 olarak belirlenmiştir.

EĞİTİM ÜCRETİ


EĞİTİM TARİHİ ve ÜCRETİ

Yer: Biruni Üniversitesi Sürekli Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi
Eğitim Tarihi:  04-05 Temmuz 2019
Eğitim Süresi: 16 Saat / 1 Hafta (Günlük 8 saat)
Eğitim Saatlerimiz: 09.00 – 17.00 / Perşembe-Cuma
Eğitim Ücreti: 250 TL (Tüm Öğrenciler ve Biruni Üniversitesi Akademisyen Ücreti)
Eğitim Ücreti: 500 TL (Kurum Dışından Katılımcı)

NOT: İlan edilen eğitimin açılması için asgari katılımcı sayısı 15’dir.

Katılım Belgesi: Eğitim sonunda katılımcılarımıza Biruni Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından Rektörlük onaylı Katılım Belgesi verilecektir.

 

EĞİTMEN KADROSU


Biratto Direktörü Dr. Öğr. Üyesi Duygu KOYUNCU IRMAK
Biratto Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Öykü İRİGÜL SÖNMEZ
Dr. Öğr. Üyesi Aslı YENENLER
Biratto Uzmanı Yük. Müh. Reyhan YANIKOĞLU

KISA ÖZGEÇMİŞ


Dr Duygu Koyuncu Irmak, 1990 yılında Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nden mezun olmuştur. Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesinde Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalında Yüksek Lisans eğitimini 1995 yılında ve Doktora eğitimini de 2000 yılında tamamlamıştır. 2000-2017 yılları arasında Klinik Araştırma endüstrisinde araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmıştır. Dr Irmak, özel sektör kariyeri esnasında uzmanlıktan genel müdürlüğe, operasyondan proje müdürlüğüne çeşitli pozisyonlarda çalışmış olması yanında uluslararası klinik araştırmaların global yönetiminde de deneyim edinmiştir. Çeşitli yayınları olan Dr Irmak halen Biruni Üniversitesi AR-GE ve Teknoloji Transfer Ofisi Direktörü olarak görev yapmaktadır.

Dr Öykü İRİGÜL SÖNMEZ, 2004 yılında İstanbul Teknik Ünversitesi, Molaküler Biyoloji ve Genetik Bölümünden mezun olmuştur. Aynı üniversitede, Moleküler Biyoloji, Genetik ve Biyoteknoloji programında yüksek lisansını tamamlamıştır. Yine aynı programdaki doktora eğitimi sırasında araştırma görevlisi olarak 6 yıl çalışmış ve doktorası sırasında Gröningen Üniversitesinde davetli araştırmacı olarak bulunmuştur. 2013-2018 yılları arasında Türkiye’nin en saygın ve en eski biyoteknoloji şirketlerinden İontek A.Ş.’de ArGe müdürü görevini sürdürürken, birçok Tübitak projesi yürütmüştür. Bu süreçte, KOSGEB, Horizon2020 ve ARI Teknokent için firma içi projeler hazırlamıştır. Dr İRİGÜL SÖNMEZ, 2018 yılında Akademiye geri dönerek, Biruni Üniversitesinde öğretim görevlisi olarak görev almaya başlamıştır. Halen Biruni Üniversitesi ARGE ve Teknoloji Transfer Ofisi Yönetim Kurulu Üyesi olarak da görev yapmakta olan Dr İRİGÜL SÖNMEZ, aynı zamanda kendi ArGe firması olan bir girişimcidir.

Dr. Aslı Yenenler, 2012 yılında Koç Üniversitesi Kimya-Biyoloji Mühendisliğinden mezun olmuştur. 2017 yılında Sabancı Üniversitesi Moleküler Biyoloji, Genetik ve Biyomühendislik alanında doktora eğitimini tamamladıktan sonra, Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesinde 1.5 sene doktora sonrası araştırmacı olarak çalışmıştır. Doktora eğitimi sırasında Sabancı Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde 2 dönem boyunca “Proje önerisi ve Akademik yazı yazma” dersinin asistanı olarak yüksek lisan ve doktora öğrencilerine yazı atölyeleri düzenlemiştir. Ayrıca, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi “1. Sınıf Öğrenci Projeleri” dersinin koordinasyonunda görev almıştır. Doktora öğrenimi sırasında Cost-Action Biyokatalizör projesinde, doktora sonrası çalışmalarında ise İtalya CNR-Türkiye ikili işbirliği  projesinde araştırmacı olarak çalışmıştır Dr. Yenenler 2019 Şubat ayından beri Biruni Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliğinde  görev yapmaktadır.

Yük. Mük. Reyhan YANIKOĞLU, 2016 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Biyomühendislik bölümünden mezun olmuştur. Yıldız Teknik Üniversitesi Biyomühendislik bölümünde yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. Halen doktora eğitimine Yıldız Teknik Üniversitesi Biyomühendislik bölümünde devam etmektedir. 2016-2017 yılları arasında özel sektörde AR-GE Mühendisi ve Üretim Sorumlusu olarak çalışmıştır. Çeşitli yayınları olan Reyhan Yanıkoğlu halen Biruni Üniversitesi AR-GE ve Teknoloji Transfer Ofisi Uzmanı olarak görev yapmaktadır.

afis