Eğitimin Amacı

Bu sertifikalı eğitim programının amacı: koruyucu, geliştirici ve rehabilite edici girişimlerle bireyin fiziksel, psikolojik ve sosyal olarak güçlenmesini sağlayan, hasta ve aileleri ile terapötik iletişim kuran, sağlık bilimi ve teknolojisindeki gelişmelere, yeni tedavi ve bakım yöntemlerine uyum sağlayabilen, acil, kritik ve karmaşık hasta bakım gereksinimlerini karşılayabilecek yetkinliğe sahip sorun çözme becerisi gelişmiş yoğun bakım hemşireleri yetiştirmektir.


Eğitimin Hukuki Dayanağı

Bu sertifikalı eğitim programında aşağıdaki mevzuat hukuki dayanak olarak alınmıştır;

 • 04.02.2014 tarihli ve 28903 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sağlık Bakanlığı Sertifikalı Eğitim Yönetmeliği
 • 08.03.2010 tarihli ve 27515 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Hemşirelik Yönetmeliği
 • 20.07.2011 tarihli ve 28000 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yataklı Sağlık Tesislerinde Yoğun Bakım Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ
 • Sağlık Bakanlığı tarafından üniversitemize “Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim” yetkisi verilmiştir. 02.01.2019 tarihli ve SHGM-YBH-11 numaralı belge

Katılımcılar ve Nitelikleri

Bu sertifika programına yoğun bakımda çalışan veya çalıştırılması planlanan (yoğun bakımda çalışacağını belgelemesi kaydıyla) hemşire, ebe (hemşire yetkisi almış) ve sağlık memurları (toplum sağlığı) katılabilir.


Başvuru Sırasında İstenilen Evraklar

Ekteki standartlarda belirtilen koşulları sağlayan, başvuru yapmak isteyen katılımcılar;

Sağlık Bakanlığı tarafından tescilli diploma fotokopisi

Kimlik fotokopisi

Hemşirelik yetkisi almış ebeler(yetki belgesi)

Ekte bulunan başvuru formunu doldurarak, üst yazı ile üniversitemize başvurabilirler.


Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programının Süresi

Eğitim TürüToplam Eğitim SüresiEğitim Yeri
Saatİş Günü
Teorik Eğitim12015Biruni Üniversitesi
Uygulama Eğitim12015Biruni Üniversitesi Hastanesi
Toplam24030 

 


Verilecek Belge

Başarı kriterlerini yerine getiren katılımcılara Sağlık Bakanlığı onaylı “Sertifika” verilir. Sertifikanın geçerlilik süresi 5 (beş) yıldır.


Eğitimn Değerlendirilmesi (Sınav Usulü, Başarı Ölçütü, Ek Sınav Hakkı vb gibi)

 • Eğitim programını tamamlamayan katılımcılar sınava alınmaz.
 • Sertifikalandırma için katılımcılar hem teorik sınava alınır hem de uygulama değerlendirmesi yapılır. Katılımcıların hem teorik sınavdan hem de uygulama değerlendirmesinden ayrı ayrı başarılı olması gerekir.
 • Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programının teorik eğitimi sonunda teorik sınav yapılır.
 • Teorik sınav soruları program sorumlusunun başkanlığında eğitimcilerden oluşan en fazla 5 (beş) kişilik sınav komisyonu tarafından eğitimin içeriğinde yer alan konularının ağırlıkları doğrultusunda çoktan seçmeli olarak hazırlanır.
 • Teorik sınavından 100 (yüz) üzerinden 75 (yetmişbeş) ve üzeri puan alan katılımcılar başarılı sayılır. 75’in (yetmişbeş) altında puan alan katılımcılara bir hafta içinde girecekleri 1 (bir) sınav hakkı daha verilir. Bu sınavda da başarısız olan katılımcıların yoğun bakım hemşireliği sertifikalı eğitim programına tekrar başvurması gerekir.
 • Katılımcıların eğitim boyunca yaptıkları uygulamalı eğitim ise aşağıdaki şekilde değerlendirilir. a. Uygulama eğitiminin değerlendirilmesi uygulama eğitimi konularında yer alan becerilerin geliştirilmesi doğrultusunda, klinik rehber hemşireler tarafından Ek 1’deki “Uygulama Değerlendirme Formu” ile Ek 2’deki “Yoğun Bakımda Temel Uygulamalar Formu” kullanılarak yapılır. b. Ek 1’deki “Uygulama Değerlendirme Formu” ile Ek 2’deki “Yoğun Bakımda Temel Uygulamalar Formunda” yer alan herbir uygulamanın değerlendirmesi formların altında belirtildiği şekilde değerlendirilir ve puanlanır. Birden fazla yoğun bakımın bulunduğu merkezlerde her bir yoğun bakım için bir klinik rehber hemşire tayin edilmiş ise katılımcının uygulama değerlendirmesi tüm klinik rehber hemşireler tarafından ayrı ayrı yapılarak puanları formlardaki ilgili yerlere işlenir. c. Ek 1 ve Ek 2’deki formlarda yer alan her bir konu; Oldukça Yeterli (4), Yeterli (3), Kısmen yeterli (2), Yetersiz (1), Değerlendirilemedi (0) derecelerinden biri ile değerlendirilir. 100 (yüz) puan üzerinden 75 (yetmişbeş) puan olan katılımcı uygulama sınavından başarılı sayılır.
 • Uygulama değerlendirmesinde başarısız olan katılımcıların yoğun bakım hemşireliği sertifikalı eğitim programına tekrar başvurması gerekir.
 • Sertifikalandırma için katılımcının başarı puanı teorik sınav ile uygulama değerlendirmesinin ortalaması alınarak belirlenir.
 • Yoğun bakım hemşireliği sertifikalı eğitim programı sonunda sertifikalandırma için yapılan teorik sınav ve uygulama eğitimi değerlendirmesi notlarına yazılı olarak itiraz eden katılımcıların itirazları sertifikalı eğitim uygulayıcıları tarafından en geç 5 (beş) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılır.
 • Başarılı olan katılımcılara sertifika düzenlenir ve sertifika Sağlık Bakanlığınca tescil edilir.

Eğitmen Kadrosu

Dr. Öğr. Üyesi Azime KARAKOÇ KUMSAR ( PROGRAM SORUMLUSU)

Prof. Dr. Nezihe KIZILKAYA BEJİ

Prof. Dr. Leman ŞENTURAN

Prof. Dr. Fatma ÇELİK

Dr. Öğr. Üyesi Ayşe YILDIZ      

Dr. Öğr. Üyesi Nilgün AVCI

Dr. Öğr. Üyesi Gülsen ÇAYIR

Dr. Öğr. Üyesi Selimin KÖSE

Uzman Psikolog Pınar HOCAOĞLU

Yoğun Bakım Hemşiresi Derviş GÜNEŞ

Yoğun Bakım Hemşiresi Semra TAŞER

Yoğun Bakım Hemşiresi Semra YURDAKUL


Ön Kayıt ve Kesin Kayıt İşlemleri

Ön kayıt: Başvurmak istediğiniz eğitim; kesin kayıt döneminde değilse, sağ üst köşede bulunan başvuru butonundan ön başvuruda bulunabilirsiniz. Kesin kayıtların açılması ile tarafınıza mail ile bilgi verilmektedir.

Kesin kayıt: Eğitim kesin kayıtlarının açılması itibariyle aşağıdaki link üzerinden başvuru yapabilirsiniz. Kesin kayıtlar eğitim başlamadan 20 gün önce açılmakta ve kontenjanın dolmasıyla kapatılmaktadır.

Kesin kayıt işlemleri için: https://birsem.biruni.edu.tr/apply.php

Katılım Belgesi: Eğitim sonunda katılımcılarımıza Biruni Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından Rektörlük onaylı ve E-Devlet onaylı Eğitim Sertifikası verilecektir.


Eğitim Tarihi ve Ücreti

Yer : Biruni Üniversitesi Sürekli Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi

Eğitim Tarihleri :   

Eğitim Süresi : 240 Saat / 6 Hafta (8saat / Günde)

Eğitim Saatlerimiz : 09.00 – 17.00

NOT: İlan edilen eğitimin açılması için asgari katılımcı sayısı 15’dir.

Önemli Not:

 BAŞVURU YAPAN ADAYLARIN ÖDEDİKLERİ ÜCRET HANGİ SEBEPLE OLURSA OLSUN İADE EDİLEMEZ. LÜTFEN BAŞVURUNUZU YAPMADAN ÖNCE BİLGİLERİ DİKKATLİ BİR ŞEKİLDE OKUYUNUZ VE İADE TALEBİNDE BULUNMAYINIZ.