Programın Amacı

Çocuk ve Ergenler için Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimi, bu alanda çalışan ruh sağlığı profesyonellerine BDT’nin temel yapısı ve isleyişini, terapide kullanılan yöntemleri, çocuklar ve ergenlerle BDT çalışırken karşılaşılan güçlükleri ele almak üzere amaçlanmıştır. Kuramsal bir alt yapıyla beraber, değerlendirme, vaka formulasyonu, en çok kullanılan BDT teknikleri ile uygulama yaparak, bilgi ve beceri kazandırmayı hedeflemektedir.


Kimler Katılabilir?
Psikologlar
Psikiyatrlar
Psikolojik Danışmanlar
Rehber Öğretmenler
Aile Danışmanları
Çocuk Gelişim Uzmanları
Psikoloji ve PDR lisans eğitimi gören 4. sınıf öğrencileri katılabilirler.


Programın İçeriği
Toplam on bir modülden oluşan bu eğitimde, İlk iki modül, sonraki modüllere katılım için önkoşul niteliğindedir.

1. MODÜL: Bilişsel Kuram ve Bilişsel Modele Giriş

Bilişsel Terapi Kavramları

Bilişsel Terapideki Olgu Formulasyonu ve Kullanımı

Otomatik Düşünce, İmajlar, İnançlar ve Bilişsel Hatalar

Telafi Edici Stratejiler (Koruyucu-Karşıt-Kaçınmacı)

Çocuk & Ergen ve Ailelerine BDT’nin açıklanması

İlk Seans Oluşturma, Anamnez Alma ve Yol Haritası Çıkarma

2. MODÜL: Okul Ortamında BDT

Okul Ortamındaki Bilişsel Terapide Değişim Düzeyi

Okul Ortamındaki Uygulama Zorlukları ve Başa Çıkma

Geçmiş Deneyimlerin İncelenmesi

Düşünce-Duygu-Davranış Örüntüleri

Bilişsel Teknikler

İş Birliğine Dayalı Problem Çözme (PODİ)

Öğrencinin Bilişsel Modeli Anlamasına Yardım Etmek

Düşünce Balonları, Bilişsel üçgen, Başarıya Giden Yol,

Çocuk & Ergenler İçin 3Y Tekniği, Karşıt Rol Teknikleri

Başa Çıkma Kartları Hazırlama & Ev Ödevleri

3. MODÜL: Yeme Bozukluklarını Bilişsel Davranışçı Terapi ile Çalışmak

Yeme Bozukluğu Nedir?

Anoreksiya nevroza, Bulimiya,

Kaçıngan/Kısıtlayıcı Yeme Bozukluğu,

Selektif Yeme, Yemek Reddi, Belli Yiyeceklere veya Yemeye Karşı Fobi

Yeme Davranışlarına Bakış

Yeme Davranışı Envanteri Uygulama ve Yorumlama

Beden Algısı Ölçeği ve Alıştırmaları

Danışana Olumlama Yapmayı Öğretme

Yeme Bozukluklarında BDT Teknikleri (20 Teknik)

Aileyi Terapiye Entegre Etme ve Aile İlişkilerini Güçlendirecek Teknikler

Geri Tepme Durumunun Aktarılması

Yeterince İyi Değilim Düşüncelerinin Çalışılması

Baş Etme Kartları Hazırlanması ve Ev Ödevleri

4. MODÜL: Özsaygı Gelişimini Bilişsel Davranışçı Terapiyle Çalışmak

Öz Saygı Nedir? Sağlıklı Öz Saygı Nedir?

Kendini Değerli Hissetmeyi Çocuk & Ergen’e Öğreten Teknikler

Sağlıklı Özgün Kimliği Oluşturmak

Olumlu Yanları BDT Teknikleriyle Keşfetmek

Sosyal İletileri Fark Etmek, İç Ses (Kendi İlettiklerini) BDT’yle Çalışmak

Olumsuz Aile İletilerini BDT Teknikleriyle Çalışmak

Çeşitliliğin Mükemmelliği Teknikleri (Farklı Olmak Üzerine)

Kendi Farkındalıklarını BDT’yle Keşfetmek (10 Teknik)

Hata Yapmak ve Sorumluluk Alma, kıyaslamayla Mücadele Etme Teknikleri

Duygu-Düşünce-Davranış Arasında Bağlantıyı Çalışma Teknikleri

Karar Vermeyi Destekleyecek BDT Çalışmaları (5 Teknik)

Zorluklarla Mücadele Etmek İçin BDT Teknikleri

5. MODÜL: Kaygı ve Endişeleri Bilişsel Davranışçı Terapiyle Çalışmak

Kaygı, Kaygının Kimyası, Kaygı

Kaygıyı Nasıl Deneyimlersin BDT Teknikleri

En Kötü Ne Olabilir?, Yarar-Zarar Analizi Yapmayı Öğretmek

Mükemmelliyetçilik Şemalarını Yakalamak

BDT Teknikleriyle Olumsuz Duygu ve Düşünceleri Durdurmayı Öğretmek

Nefes ve Kas Egzersizini Öğretmek

BDT’yle Baş Etme Becerilerini Desteklemek

Hedef Belirleme Çalışmalarını Çocuk&Ergen’e Öğretmek

İmgeleme Çalışmalarının Kazanılması

Kaygı ve Endişeyi Açığa Çıkarma BDT Teknikleri (10 Teknik)

Sınav Kaygısı Çalışırken İzlenecek 9 Aşamalı Programın Öğretimi

Baş Etme Kartları Hazırlanması ve Ev Ödevleri

6. MODÜL: Sosyal Kaygıyı Bilişsel Davranışçı Terapiyle Çalışmak

Sosyal Kaygı Nedir?

Sosyal Kaygı Kökenleri

Çocuk & Ergen İçin Kaygı Listesi Hazırlamak veya Hazır Liste Üzerinden Çalışmak

Kaygının Kalıtsal Eğilimini Çocuk& Ergene Aktarmak

Duygu-Düşünce-Davranış Modülasyonunu Çalışmak

Akran Zorbalığına Karşı Müdahale Teknikleri

Aklından Geçen Her Düşünceye İnanmak, Olumluyu Göz Ardı Etmek, Etiketlemek

Sahne Işıklarını Üzerine Çevirme, Sosyal Mükemmellik Çalışmaları

Değerler Pusulası Tekniği, (Senin Gerçek Değerlerin Uygulaması)

Yaşayarak Deneme Merdiveni Tekniği

Baş Etme Kartları Hazırlanması ve Seansta Ev Ödevleri

7. MODÜL: Boşanma Süreci ve Sonrasını Bilişsel Davranışçı Terapiyle Çalışmak

Boşanma ile Baş Etme

Boşanma Hakkında Çocukla Konuşma ve Aileyle Konuşmaya Yönlendirme

Boşanmanın Dinamikleri BDT Teknikleriyle Çocuğa Açıklamak

Boşanma Hakkında Hissedilenlerin Çocukla Çalışılması

Duygunun Dışa Vurma Sürecini Desteklemek (10 Teknik)

Çaresiz, Suçlu ve Korkmuş Hissettiğinde Kendine Yardım Etme Teknikleri

Annemin Evi, Babamın Evi, Farklı Evler, Farklı Kurallar Teknikleri

Arada Kalmışlık Hissinin BDT Teknikleriyle Çalışılması

Anne veya Babadan Biri Çocuk & Ergenin Hayatından Çıktığında

Anne ve Babanın Yeni Duygusal İlişkilerinde Öncül BDT Teknikleri

Baş Etme Kartları Hazırlanması ve Ev Ödevleri

Sonlar ve Başlangıçlar Teknikleri

8. MODÜL: Öfke Denetimini Bilişsel Davranışçı Terapiyle Çalışmak

Öfke ve Engellenmişlik Duygularını Danışana Tanıtmak

Öfke Alanlarını Belirlemek,

Öfkenin BİY Modeli

Kalıtsal Olarak Öfke Haritası Çıkarma

Öfke Hayatını Nasıl Etkiliyor Değerlendirmesi

Değişim ve Eylem Planı Oluşturma, Öfke Çalışma Takvimi Oluşturma Teknikleri

Öfke Günlüğü Tekniği, Savaş veya Kaçma Tekniği

Duygu, Düşünce, Davranış Teknikleri

Öfke Sürecini Doğru Yönlendirebilecek Alternatifleri BDT Yoluyla Öğretmek

Medya-Oyun-Öfke Bilinçlendirmesinin Yapılması

Öfke Yönetimi İçin BDT Teknikleri (10 Teknik)

Öfke Sözleşmesi Hazırlama Tekniği

Ne Kadar Yol Aldığını Gösterme Süreci, Ev Ödevleri, Baş Etme Kartları

9. MODÜL: Cinsel Travmayı Bilişsel Davranışçı Terapiyle Çalışmak

Cinsel İstismar ve Travma nedir?

Seansa Gelmek İstemeyen Çocuk ve Ergene Uygulanabilecek Bilişsel Müdahaleler

Terapi Gereksinimi Listesini Danışanla Çalışma

Yetişkinler Beni İncitiyor BDT Müdahalesi

Kişisel Güvenlik Planı Oluşturma, Kişisel Güvenlik Planı Envanteri

Destek Ağı Oluşturma (İç-Dış Çember)

Neden Ben? Düşüncesine Bilişsel Müdahaleler

Beden-Zihin-Ruh Çalışması, Uyku-Beslenme-Gündelik Aktivite Çalışmaları

Duygusal İyilik Halini BDT Teknikleriyle Öğretmek

Kabul-Kararlılık ve Değişim Teknikleri

Yönlendirilmiş İmgeleme Tekniği

Gizli Öfkeyi Açığa Çıkarma Teknikleri

Utancı Yenmek, Depresyonu Tanımak, Travma Sonrası Stres Bozukluğunu Fark Etmek

Baş Etme Kartları Hazırlanması ve Ev Ödevleri

10. MODÜL: Depresyonu Bilişsel Davranışçı Terapiyle Çalışmak

Depresyon ve Yas Süreci Hakkında Bilgilendirme

Depresyonun Belirtilerini, Nedenlerini ve Kalıtsal Sürecini Danışana Anlatmak

Kış Depresyonu Hakkında Danışanı Bilgilendirme

Çok Sevdiğim Bir Yakınımı Kaybettim Tekniği (7 Teknik)

Bakış Açısının Gücü, Kafayı Takmamayı Biliyorum Teknikleri

An’ın Kıymetini Öğretme, Beslenme ve Uyku Günlüğü Tutmayı Öğretmek

Sağlıklı Öz Saygıyı Geliştirme Teknikleri

Reddedilmek, Hüzün ve Yeniden Deneme Alıştırmaları

Kayıpla Baş Etme Teknikleri

Nefes & Kas Çalışması

Başkalarından Yardım İstemeyi Öğretmek

Acil Durum Planı Tekniği, Baş Etme Kartları Hazırlama, Ev Ödevleri

Hastalığımla Yaşamayı Öğreniyorum Teknikleri (10 Teknik)

Evcil Hayvanımla Vedalaşıyorum Teknikleri (8 Teknik)


Eğitmen
Uzm. Psk. İ. Bengü AKSEKİLİ (CV Görüntülemek için Tıklayınız)


Ön Kayıt ve Kesin Kayıt İşlemleri

Ön kayıt: Başvurmak istediğiniz eğitim; kesin kayıt döneminde değilse, sağ üst köşede bulunan başvuru butonundan ön başvuruda bulunabilirsiniz. Kesin kayıtların açılması ile tarafınıza mail ile bilgi verilmektedir.

Kesin kayıt: Eğitim kesin kayıtlarının açılması itibariyle aşağıdaki link üzerinden başvuru yapabilirsiniz. Kesin kayıtlar eğitim başlamadan 20 gün önce açılmakta ve kontenjanın dolmasıyla kapatılmaktadır.

Kesin kayıt işlemleri için: https://birsem.biruni.edu.tr/apply.php


Eğitimin Tarihi ve Ücreti

Yer : Biruni Üniversitesi Sürekli Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi

Eğitim Tarihi : 03.03.2023 – 08.04.2023

Eğitim Saati : 48 Saat

Eğitim Saatlerimiz : 18.30-22.30

Eğitim Ücreti : 2100 ₺

Katılım Belgesi: Eğitim sonunda katılımcılarımıza Biruni Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından Rektörlük onaylı ve E-Devlet onaylı Eğitim Sertifikası verilecektir.

Not: Süpervizyon, eğitimin bitiminden 1 ay sonra yapılacaktır.

Önemli Not:

 BAŞVURU YAPAN ADAYLARIN ÖDEDİKLERİ ÜCRET HANGİ SEBEPLE OLURSA OLSUN İADE EDİLEMEZ. LÜTFEN BAŞVURUNUZU YAPMADAN ÖNCE BİLGİLERİ DİKKATLİ BİR ŞEKİLDE OKUYUNUZ VE İADE TALEBİNDE BULUNMAYINIZ.