Eğitimin Amacı: Cinsellikle ilgili yapılan çalışmalar ve Cinsel İşlev bozukluklarının oluşumunda etkili olan toplumsal, bireysel, biyolojik ve çift ilişkilerine yönelik faktörler eğitim süresince değerlendirilecektir. Bireylerde oluşan cinsel sorunların sağlıklı bir şekilde gözlemlenerek, cinsel terapi yöntemlerinin katılımcılar tarafından uygulayabilmeleri ve cinsel sorunların farklı kuramsal çerçevede değerlendirebilmeleri sağlanacaktır. Cinsel İşlev Bozukluklarına çok yönlü bir bakış açısıyla tedavisinin sağlanabilmesi ve katılımcıların cinsellik konusunda çoklu bakış açısını elde etmeleri hedeflenmiştir.


Kimler Katılabilir: Psikologlar, Psikolojik Danışmanlar, Aile Danışmanları, Sosyal Hizmet Uzmanları, Uzman Psikiyatri Hemşireleri, Davranış Bilimleri Mezunları ve bu alanlarda lisans mezunu olmayıp Psikoloji, PDR, Sosyal Hizmet Uzmanı gibi alanlarında yüksek lisans veya doktora yapanlar


I.MODÜL (15 Saat)

* Cinsellik ve İlgili Kavramlar

* Cinsel Mitler ve Toplumsal Bakış

* Cinsel Anatomi, Fizyolojisi ve Hormonlar

* Cinsel Sağlık

* Psikanalitik Kuram ve Cinsel Gelişim

* Ergenlik Dönemi Cinselliği

* Cinsel Kimlik

   – Cinsiyet ve cinsellikle ilgili psikolojik gelişim, anotomik özellikler ve farklılıklar.


II.MODÜL (15 Saat )

* Tanı Kriterleri

* Fizyolojik, İlaç Kullanımı, Uyarıcı Madde Kullanımı ve Cinsellik

* Cinsel İşlev Bozukluklarına Öykü Alımı

* Cinsel Terapide Kuramsal Bakış

  – BDT, Duygu Odaklı Terapi, Psikanalitik Yaklaşım

* Cinsel Terapinin Temel Prensibleri

  – Terapötik bağ

  – Duygusal iyileşme ve kaygıların sönmesi


III.MODÜL (8 Saat)

* Kadinlarda Cinsel İşlev Bozuklukları

* Erkeklerde Cinsel İşlev Bozuklukları

* Uyarılma Bozuklukları

* Orgazmik Bozukluklar


IV.MODÜL (12 Saat)

* Tanı Odaklı Tedavi Planlama  

* Müdahale Teknikleri

  – Duyumsal odaklanma teknikleri,

  – PC Kas Egzersizleri

  – Dur-başla ve Sıkma Tekniği


V.MODÜL (10 Saat)

*Spesifik Bozuklukların Ayırt EdiciTanısı

  – Erken Boşalma ve Sertleşme Sorunu

  – Vajinismus ve Cinsel İsteksizlik

  – Kadınlarda Genital Ağrı

* Spesifik Bozukluklarla İlgili Vaka Örnekleri ve Müdahaleler


SÜPERVİZYON AŞAMASI

Süpervizyon süreci katılımcıların en az iki seans kendi vakaları ile görüşşme yapmalarının ardından başlatılacaktır. Eğitim sürecinde katılımcılar edindikleri bilgileri nasıl kullandıklarını açıklar nitelikte sunum hazırlamaları, aynı zamanda danışanın izin vermesi durumunda ses kaydı ve deşifreleri kurum ve eğitimcilere ulaştırmaları gereklidir.

Süpervizyon süreci içerisinde özellikle evlilik ve partner ilişkisinde ortaya çıkan cinsel sorunların sağaltımında partner ilişkilerinin nasıl değerlendirilmesi, olası gizli gündenmlerin ve bilişsel çarpıtmaların cinsel sorunların oluşumundaki etkisi detaylı olarak katılımcılara açıklanacaktır. Tedavi planlamasının detaylandırılması ve müdahale tekniklerinde dikkar edilmesi gerek konular uygulama ağırlıklı olarak katılımcıların getirdikleri vaka sunumları üzerinden incelenecektir.


EĞİTİMDE UYGULANACAK SINAV METODU

Eğitim içerisinde uygulanacak sınav metodu çoktan seçmeli ve vaka örnekleri üzerinden vakanın semptomlarını belirleme, çift veya bireysel vakalara özgü tedavi planının anlatılması ve iyileştirme için gerekli olacak planlamanın sınavda sunulması şeklinde vaka soruları ile gerçekleştirilecektir

Eğitim Tarihi: 08.04.2023 – 07.05.2023 

Eğitim Günleri: Cumartesi-Pazar

Eğitim Saatleri:10.00-16.00

Eğitim Süresi: 60 Saat Teorik Eğitim+20 Saat Süpervizyon

Eğitim Ücreti: 2.500 ₺

Eğitim Ücreti: 1.800 ₺ ( Öğrenci ve Akademisyen  Ücreti)

NOT: İlan edilen eğitimin açılması için asgari katılımcı sayısı 15’dir.


EĞİTİMCİLER

Uzm. Psk. Abdurrahman ALUÇ: Psikoloji bölümünden mezun olduktan sonra birçok kamu kurumunda stajını tamamlamış ve İstanbul Çocuk Şube Müdürlüğünde psikolog olarak görevlendirilmiştir. Kurum içerisinde Cinsel İhmal ve İstismar konuları ile 8 sene süresince mağdurları destekleyici çalışmalar yürütmüştür. Aynı kurum içerisinde görevli olarak birçok seminer ve bilinçlendirme çalışmalarına katılmıştır. Yüksek lisans çalışmasını ” İstismar mağduru ergenlerde stresle başa çıkma yolları ve psikolojik semptomlar” isimli tez konusu ile tamamlamıştır. 

İstanbul Üniversitesi Aile Danışmanlığı eğitimini tamamladıktan sonra aile danışmanlığı alanında da çalışmaya başlamıştır. Meslek yaşantısında çocukluk döneminden başlayan cinsel mağduriyetler ve yetişkinlik döneminde ortaya çıkan cinsel sorunlarla ilgi birçok vaka üzerinde çalışmaları olmuştur. Cinsel Terapi ve Çift Terapisi Eğitimlerini .eşitli kurumlarla birlikte İlişki Terapileri Enstitüsünden cinsel terapi konusundaki bilgilerini aldığı bu eğitimlerle geliştirmiştir. Özellikle travma odaklı olarak çift terapisi alanında, bireysel danışmanlık ve cinsel terapi alanlarında çalışmaları devam etmektedir.

Prof. Dr. Nezihe BEJİ:

1985 İstanbul Üniversitesi Florence Nigtingale Hemşirelik Yüksekokulu mezunudur. İ.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalında 1987 yılında Yüksek Lisans, 1994 yılında Doktora eğitimini tamamladı. 1999 yılında doçent, 2005 yılında profesör ünvanını aldı.

Ürojinekoloji, infertilite, cinsellik ve cinsel sağlık alanlarında çalışmalarını sürdürmektedir.  Danışman olarak görev aldığı bitirilen 26 yüksek lisans, 16 doktora tez çalışması vardır. Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği alanında Lisans ve Lisansüstü programlarında ders vermektedir. Ulusal ve uluslararası dergilerde basılan çok sayıda yayını ve bilimsel toplantılarda sunulan bildirileri bulunmaktadır. Yazarı olduğu ulusal kitap ve kitap bölümü çalışmaları mevcuttur. 1 uluslararası kitabı vardır. Yayınlarına çok sayıda atıf yapılmıştır. Türk Ürojinekoloji & Pelvik Rekonstrüktif Cerrahi Derneği ve Üreme Sağlığı & İnfertilite Hemşireliği Derneği kurucu üyesi ve yönetim kurulu üyesidir. Halen Biruni Ü. Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı olarak görev yapmaktadır.

Klinik ve Adli Psk. Ahmet YILMAZ: Psikoloji bölümünden mezun olduktan sonra bir süre İhmal ve İstismar Mağduru Çocuklarla çalışmalar yürütmüştür. NP İstanbul hastanesinde Bağımlılık biriminde 8 sene çalışmış ve bu süreçte madde kullanımına bağlı oluşan bozuklukların tedavi sürecinde birçok kuramsal ve uygulamaya yönelik çalışmalar yürütmüştür. Birçok uluslararası ve ulusal etkinliklere eğitimci olarak katılmış, bağımlılık konusunda bilinlendirme çalışmaları yapmıştır. İstanbul Üniversitesinde Adli Psikoloji, Üsküdar Üniversitesinde Klinik psikoloji yüksek lisansını tamamlamış ve klinik alanda çalışmaları devam devam etmektedir.

Uzm. Psk. Murat GÜLMEZ: Psikoloji bölümünden mezun olduktan sonra Pozitif Psikoterapi, Çözüm Odaklı Terapi, Şema Terapi, Deneysel Oyun Terapisi, EMDR I ve II düzey eğitimleri, Bilişsel Davranışçı Terapi eğitimlerini farklı kurumlardan tamamlamıştır. Çalışma yaşantısı süresince uluslararası etkinliklere ve İstanbul Kalkınma Ajansı gibi ulusal kurumlarda proje sorumlusu olarak çalışmıştır. Yaptığı çalışmalara, psikolojik destek alanında çalışan kurumlarda ve bireysel psikolojik danışmanlık süreçleri olarak devam etmektedir.


Ön Kayıt ve Kesin Kayıt İşlemleri

Ön kayıt: Başvurmak istediğiniz eğitim; kesin kayıt döneminde değilse, sağ üst köşede bulunan başvuru butonundan ön başvuruda bulunabilirsiniz. Kesin kayıtların açılması ile tarafınıza mail ile bilgi verilmektedir.

Kesin kayıt: Eğitim kesin kayıtlarının açılması itibariyle aşağıdaki link üzerinden başvuru yapabilirsiniz. Kesin kayıtlar eğitim başlamadan 20 gün önce açılmakta ve kontenjanın dolmasıyla kapatılmaktadır.

Katılım Belgesi: Eğitim sonunda katılımcılarımıza Biruni Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından Rektörlük onaylı ve E-Devlet onaylı Eğitim Sertifikası verilecektir.

Kesin kayıt işlemleri için: https://birsem.biruni.edu.tr/apply.php