KİŞİSEL GELİŞİM ve BECERİ SERTİFİKALI EĞİTİM

“PSİKODRAMA OKULU”

Toplam 48 Saat (36 Saat Psikodrama Uygulama+12 Saat Süpervizyon)

Psikodrama Okulu’nun Önemi ve Amacı

Eğitimin amacı; Psikodramadaki eylem odağı iç dünyamızdaki gerçeklik ve benlik algılarını (anne, eş, evlat, arkadaş, çalışan… vb.) güçlü güçsüz yanlarıyla sahnelenerek yeniden yapılanmasını temin eder. Gerçeklik ve benlik algılarıyla ilgili bilinçlenmeyi ve bunların becerilere dönüşümünü kolaylaştırır. Çünkü sahneye çıkıp oyunu ve kendi gerçeğini oynayan baş oyuncu ve ona yardımcı olan grup üyeleri, katarsis olmasını (duygusal boşalım) sağlıyor, arınıyor, olayları farklı açılardan görme olanağına kavuşup, çatışmaların diğer yönlerinin de farkına varabiliyor. Bunun sonucunda kendisine en uygun gelen, kendisinin en fazla içine sinen çözümü bulabiliyor. Grup üyeleri de ısınma ve rol oyunlarında bağımsızlık, bağımlılık çatışmalarına, ilgi gösterildiğini, sorunlarının dinlendiğine ve çözümler üretilmeye çalışılması çabasını grup dinamiklerinin en canlı örnekleriyle tanık oluyor ve katkı veriyorlar. Grup üyelerinin bir bölümü için sorununu ortaya koymak ve oynamak rahat ve kolay olurken bir grup üyeler için bu durum kendini ortaya koymak o kadar kolay değildir. Grup üyelerinin kişilik özellikleri ve grup dinamikleriyle karşılaşması yaşam içindeki iletişim ağlarının ve rol kişilerinin benzeridir. Psikodrama sahneleme sırasında güvenli ve etik bir evren içinde bireyin iç dünyasını derinliklerine de inme, ifade edilemeyen duyguların bulunmasını teşvik eden bir uygulamadır.


Hedef:

Kişisel Gelişim Sertifikalı Eğitimin sonunda:

  • Grup yönetimi ve liderlik becerilerini geliştirmiş olmak
  • Mesleki eksikliklerini gidermiş olmak,
  • Danışanlarına karşı özgüvenli, kararlı, çözümleyici ve duygu aktarımın dengeli olacağı şekilde davranabilir olmak
  • Kişisel Gelişim ve Farkındalık kazanmış olmak
  • Danışanların sorun ve çatışmalarını çözebilir olmak,
  • Donanım ve beceri kazanmış olmak
  • İş Mülakatları esnasında verimli ve öz güvenilir olmak

Eğitim Programında Kazanılacak Beceriler:

Stres Yönetimi,

Bipolar Dengeleme,

Etkili İletişim Becerileri,

Öfke Kontrolü ve Duygu Farkındalığı,

Zaman Yönetimi ve Planlama Becerileri,

Tükenmişlik Sendromu,

Çatışma Yönetimi,

Takım Çalışması,

Motivasyon Yönetimi ve İçsel Motivasyon,

Etkili Sunum Becerileri,

Karar Verme Stratejileri ve Güvenli Davranış Değişikliği,

Yaratıcı Düşünce ve Problem Çözme Becerileri,

Kaygı Sorunları,

Performans Geliştirme,

İş Yerinde Mobbing ile Başa Çıkma


Eğitimde Uygulanacak Modüller:

1. Tanışma, İletişim ve Etkili İletişim Yöntemleri

Amaç kişilerin okul, özel ve iş yaşamlarında sağlıklı ilişkiler geliştirmelerini sağlamaktır. İletişimin temel kavramları ile birlikte çatışma çözme, hayır diyebilme, sağlıklı soru sorma ve cevap verme, becerilerini kazandırmak.

2.Empati Kurma Motivasyon Yükselme

Sağlıklı iletişimin yapı taşı olan empatiyi deneme ve kurma. Bu modülde, çalışanlar, yansıtmalı dinleme yoluyla, karsısındakinin duygularını ve bakış açısını yargılamadan, eleştirmeden ya da suçlamadan araştırarak dinleme becerisi kazandırmak.

3.Öfke Yönetimi ve Çatışma

Öfkeyi kontrol etmenin amacı, insanın bu duygusunu saldırgan davranışlara dönüştürmeden, kendisine ve çevresine zarar vermeden doğru olarak ifade etme becerisini kazanabilmesidir. Psikodramada amaç bir bağımlının öfkesini tamamen yok etmek değil, öfkenin aktarımında çevrenize zarar vermesini önlemek.

4.Kişisel Gelişim, Farkındalık ve Beceri

Kişisel gelişimin en temel noktası, kişi kendini tanımasıdır. Hedeflerimize ulaşmada bizi motive eden birçok teknik ve strateji içeren süreçtir. Başkalarıyla iyi ilişkiler kurmada adımlar atmaktır. Birey ailesini tanıması, hangi alanlarda ne durumda bulunduğunu belirlemesi ve ona yardımcı olabilmesi için ilk başta kendi kişisel gelişiminden başlamalıdır ve eksik olduğunu düşündüğü alanlarda kendini geliştirmelidir. İnsanın bulunduğu hal ve durumundan kendisinin en yüksek potansiyelini ortaya çıkartmasıdır. Psikodrama’nın yarattığı oyunların içinden kişi duygularıyla yüzleşmeyi başarır ve hayatındaki zor durumları yönetme becerisini kazandırmak. 

5.Rol Atom Oyunu

Üyelerin bulundukları konumda nasıl göründüklerine bakmalarını sağlamak. Üyelerin iş veya okul yaşantısında nasıl göründüklerini ve nasıl algılandıkları konusunda farkındalık yaratmak. 

6.Grup Ağacı Oyunu

Amaç üyelerin ekip içindeki konumlarını görmeleri, aralarındaki ilişki ve iletişimi ölçmek. Üyelerin ekip içindeki rol ve görevlerinde farkındalık yaratmak. 

7.Beklentiler ve gerçekleşenler oyunu

Amaç üyelerin grup süresince gerçekleşen veya gerçekleşmeyen beklentilerini görmelerini sağlamak. 

8.Çevrenin Farkındalığı Oyunu

Amaç üyelerin çevrelerinde duydukları ve önemsedikleri olayları fark etmelerini sağlamak, Üyelerin çevrelerinde istedikleri durumlara bakmalarını sağlamak, anlatamadıkları olayları anlatmayı sağlayacak rahat bir ortam sunmak.

9.Depresyon Kontrolü Becerileri

Üyelerin, psikodrama grubu içindeki çalışmalarında teknikler kullanarak bu desteği almaları olanaklıdır. Hem “Kendini Yaşama”, hem “Seni Yaşama” yolu olarak psikodrama uygulamaları, aile bireylerinin, aile içi süreci, işlevsel ve işlevsel olmayan rollerini, sürece katkılarını fark etmelerine yardım eder. Hasta ve hastalığa ilişkin bilgileri artar. Tutum ve davranışlarını etkileyen inançları ve akılcı olmayan düşüncelerini, bunların sonucu yaşadıkları duygularını fark ederler. Yeni davranış biçimlerini, yeni rolleri öğrenme, deneme olanağı bulurlar. Değişmeleri ve gelişmeleri aile ilişkilerine yansır.

10.Psikodramanın Faydalarını Konuşmak

Psikodrama çalışmaları esnasında deneyimlerimiz, kazanımlarımızı paylaşmak, oluşan değişimlerimizi dile getirmek, işimizde bu araçları en iyi şekilde nasıl uygulayacağımızı konuşmak ve sağlıklı rekabet içinde şirketin kalitesini arttıracak düzenlemeler yapabilmek

11.Aile Dizimi-Ölçme

12.Değerlendirme-Geribildirim-Sonlandırma


Tüm Modüllerde Aşağıdaki Aşamaları Gerçekleşecektir

-Isınma Teknikleri Uygulanacak

-Senaryo Yazımı ve Sergilenecek

-Eşleme, Rol Değiştirme, Ayna Teknikleri Yapılacak

-Empati Kurma -Sosyal Atom ve materyalli çalışmalar sağlanacak

-Paylaşım-Tartışma gerçekleşecektir


 Kimler Katılabilir: Ruh sağlığı profesyonelleri ve üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencileri katılabilir.

Süre: 12 Modül, Haftada 1 gün 3 saat Uygulama 1 saat Süpervizyon

Katılım Belgesi: Eğitim sonunda katılımcılarımıza Biruni Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından Rektörlük onaylı Eğitim Sertifikası verilecektir.


Eğitmen: Psikodramatist Öğr. Gör. Odise VUÇİNAS

Eğitim Tarihi: 13.05.2023 – 10.06.2023

Eğitim Süresi: 30 saat

Eğitim Günü: Cumartesi

Eğitim Saatleri: 12:00-18:00

Eğitim Ücreti: 990 ₺

Katılım Belgesi: Eğitim sonunda katılımcılarımıza Biruni Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından Rektörlük onaylı ve E-Devlet onaylı Eğitim Sertifikası verilecektir.


Ön Kayıt ve Kesin Kayıt İşlemleri

Ön kayıt: Başvurmak istediğiniz eğitim; kesin kayıt döneminde değilse, sağ üst köşede bulunan başvuru butonundan ön başvuruda bulunabilirsiniz. Kesin kayıtların açılması ile tarafınıza mail ile bilgi verilmektedir.

Kesin kayıt: Eğitim kesin kayıtlarının açılması itibariyle aşağıdaki link üzerinden başvuru yapabilirsiniz. Kesin kayıtlar eğitim başlamadan 20 gün önce açılmakta ve kontenjanın dolmasıyla kapatılmaktadır.

Kesin kayıt işlemleri için: https://birsem.biruni.edu.tr/apply.php

NOT: İlan edilen eğitimin açılması için asgari katılımcı sayısı 15’dir.