EĞİTİMİN TANITIMI ve KAZANIMI

Katılımcıya, Polimeraz Zincir Tepkimesi protokolü oluşturma, uygulama ve sorun çözme becerisi kazandırılacaktır.

 • Kalıtsal hastalıklar,
 • Prenatal tanı,
 • Patojen organizmaların saptanması,
 • Adli Bilimler,
 • Kanser/Onkoloji,
 • Mikrobiyoloji/Enfeksiyon hastalıkları,
 • İmmunoloji,
 • Klonlama, gen tanısı araştırmaları,
 • Nokta mutasyonlarının belirlenmesi,
 • İn vitro fertilization yapılan tek hücre, implantasyon öncesi genetik testlerin yapılması,
 • DNA-protein interaksiyonunun araştırılması,

EĞİTİMİN AMACI

Genetik biliminin temelini oluşturan bir ara basamak uygulama olan Polimeraz Zincir Tepkimesi ve Öncesinde örneklerin bu metod için hazırlanması aşamalarının bulunduğu bir eğitim modülüdür. Eğitim, DNA ve RNA düzeyindeki temel çalışmaları kapsayacaktır. Katılımcıya, örnek toplanması, örneklerin çalışma tipine göre ön çalışmasının-purifikasyon ya da izolasyonlarının yapılması ve PZR uygulama becerilerinin kazandırılması amaçlanmaktadır.

EĞİTİM İÇERİĞİ

1. Giriş ve Laboratuar Kuralları

2. Mikropipet Kullanma Becerisi Kazandırma

3. Çözelti Hazırlama Uygulamaları

4. Hasta Örnek ve Materyallerinin Toplanması ve Laboratuvara Taşınması (Doku, Bakteri, Yanak içi Epitel (Tükürük Sıvısı), Hücre Hattı, Kan, Amniyon Sıvısı, Kemik İliği)

5. Nükleik Asit İzolasyonları

5.1 DNA’nın Yapısı

5.2. DNA İzolasyonu (Doku, Bakteri, Yanak içi Epitel (Tükürük Sıvısı), Hücre Hattı, Kan, Amniyon Sıvısı, Kemik İliği)

5.3. RNA İzolasyonu (Doku, Kan, Kemik İliği)

5.4.DNA Replikasyon

6.Konvansiyonel-Klasik PCR

6.1. PCR Hazırlık

6.1.1.Veri tabanlarının Kullanımı

6.2. DNA düzeyinde hedefe özgü primer tasarımı uygulaması

6.3. PCR protokolünün Hazırlanması

6.4. PCR Sonuçlarının Değerlendirilmesi 

6.5. Post PCR Uygulamaları

6.5.1. Jel Elektroforezi

6.5.2. PCR-RFLP Uygulamaları (SNP Çalışmaları)

6.5.3. COVID-PCR Uygulamaları

7. Ekspresyon Çalışmaları

7.1. RNA’dan kopya DNA elde edilmesi

7.2. RNA düzeyinde hedefe özgü primer tasarımı uygulaması

7.3. QF-PCR uygulamaları

7.4. Sonuçların Değerlendirilmesi (2-∆∆Ct Analizi)

KİMLER KATILABİLİR

Tıp Fakültesi-Moleküler Biyoloji ve Genetik –Biyoloji-Tıbbi Laboratuvar Teknikleri öğrenci ve mezunları  herhangi bir ön koşul olmaksızın bu eğitime katılabilirler.

Ön Kayıt ve Kesin Kayıt İşlemleri

Ön kayıt: Başvurmak istediğiniz eğitim; kesin kayıt döneminde değilse, sağ üst köşede bulunan başvuru butonundan ön başvuruda bulunabilirsiniz. Kesin kayıtların açılması ile tarafınıza mail ile bilgi verilmektedir.

Kesin kayıt: Eğitim kesin kayıtlarının açılması itibariyle aşağıdaki link üzerinden başvuru yapabilirsiniz. Kesin kayıtlar eğitim başlamadan 20 gün önce açılmakta ve kontenjanın dolmasıyla kapatılmaktadır.

Kesin kayıt işlemleri için: https://birsem.biruni.edu.tr/apply.php

EĞİTİM ÜCRETİ

Eğitim Ücreti:1.850 TL

EĞİTİM YERİ, TARİH ve SAATLERİ

Yer: Biruni Üniversitesi Araştırma Laboratuvarları

Başlangıç Tarihi: Yeterli Talep olduğunda başlayacaktır

Eğitim Saati: 40 Saat(5 Saat Teorik + 35 Saat Uygulamalı)

Eğitim Tarihleri: 18-19-25-26 Mart 01-02-08-09 Nisan 2023

Eğitim Günleri: Cuma 14: 00-17: 00, Cumartesi 10: 00-18: 00

Katılım Belgesi: Eğitim sonunda katılımcılarımıza Biruni Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından Rektörlük onaylı ve E-Devlet onaylı Eğitim Sertifikası verilecektir.

NOT:

· Dersler Biruni Binası Biyokimya Öğrenci Laboratuvarında gerçekleştirilecektir. Öğrencilerin eğitim saatinden 15 dakika önce hazır olmaları ve eğitim boyunca teori-pratik fark etmeksizin önlük giymeleri beklenmektedir.

· 19 Mart ve 02 Nisan günü eğitime gelirken öğrencilerin bir dizüstü bilgisayar getirmeleri beklenmektedir.

· Eğitimin sonunda yazılı bir sınav ile öğrencilere seviye belirleme sınavı uygulanacaktır.

EĞİTMEN KADROSU

Dr. Öğretim Üyesi Güven Yenmiş

Dr. Öğretim Üyesi Lütfiye Karcıoğlu Batur

KISA ÖZGEÇMİŞ

DR.GÜVEN YENMİŞ

2006 Boğaziçi Üniversitesi Lisans, 2010 Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Yüksek lisans ve 2018 İstanbul-Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi doktora mezunu Dr.Güven Yenmiş, 2006-2019 yılları arasında 13 yıl süreyle Acıbadem Hastaneleri Genetik Tanı Merkezi’nde moleküler biyolog olarak çalışmıştır. 2019 itibariyle üniversitemiz Tıp Fakültesinde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

DR.LÜTFİYE KARCIOĞLU BATUR

2009 Celal Bayar Üniversitesi Lisans, 2011 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Yüksek lisans ve 2020 İstanbul-Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi doktora mezunu Dr. Lütfiye Karcıoğlu Batur, 2020 itibariyle üniversitemiz Mühendislik Bilimleri Fakültesinde Doktor öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Bu görevine ek olarak, Kariyer Merkezi Müdürü olarak da idari görev yürütmektedir.