Elektronik Fetal Monitorizasyon Kursu Tanımı

Antepartum fetal iyilik halinin tespiti ve takibinde kullanılan Elektro Fetal Monitorizasyonun ilkelerini, okunmasını ve kullanımının öğretilmesi.


Eğitimin Amacı

Kadın-doğum hekimleri ve ebelerin uzmanlık alanı içerisinde olan fetal hipoksiyi öngörme amaçlı kullanılan ve fetal iyilik halinin dokümantasyonu imkânı sunan Elektronik Fetal Monitorizasyonun kullanılabilmesi, okunup yorumlanabilmesi için eğitim verilmesi.


Eğitimin İçeriği

Eğitimde teorik dersleri verilecek, sonra EFM traseleri üzerinde uygulama yaptırılacaktır.
1. FETAL İYİLİK HALİNİN TESPİTİ VE TAKİBİ
2. PERİNATAL HİPOKSİ
3. TEMEL EFM
4. EFM-FİGO KLASİFİKASYONU
5. UTERUS ETKİNLİĞİNİN EFM İLE İZLEMİ
6. DİSTOZİ VE EFM


Kimler Katılabilir

Bu Sertifika eğitim programına Kadın-Doğum Hekimleri, Kadın-Doğum Asistanları, Ebeler, Ebelik Öğrencileri, Tıp Fakültesi Öğrencileri, Kadın-Doğum Hemşireleri ve Kadın-Doğum Hemşirelik Öğrencileri


Eğitim Ücreti

Toplam Saat: 6 saat
Biruni Öğrenci Ücreti: 275 TL
Dışarıdan Öğrenci Ücreti: 750 TL
Eğitim Ücreti: 1.250 TL


Eğitim Yeri, Tarih ve Saatleri

Yer: Biruni Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi
Eğitim Tarihi: 30 Mart 2023
Eğitim Günü: Perşembe
Eğitim Saati: 10:00-16:00

YETERLİ TALEP OLDUĞU TAKTİRDE BAŞLANACAKTIR.


Eğitmen Kadrosu

Dr. Öğr. Üyesi Halime Şule SELMAN


Kısa Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Halime Şule SELMAN
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı.

1992 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni bitirdi.
Devlet hizmeti yükümlülüğünü Sakarya Karasu Darıçayırı Sağlık Ocağı’nda 1992-1993 yılları arasında tamamladı.

1998 yılında S.B. Haseki Eğitim Araştırma Hastanesi’nden “Postmenopozal kanamalı hastalarda transvaginal ultrasonografi ile endometrium ölçümlerinin histopatoloji sonuçlarıyla karşılaştırılması” tezi ile Kadın Hastalıkları ve Doğum uzmanı ünvanını aldı.

Yurtiçi ve yurtdışı birçok eğitime katılarak sentezlediği eğitimleri ile doğuma hazırlık sürecinde anne adaylarına destek veren Dr. Şule Selman aynı zamanda 2014 yılından itibaren Biruni Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik bölümünde öğretim üyesidir.