Gebelik ve Doğumda Rebozo Kursu Tanımı

Gebelik ve Doğumda İlaç dışı rahatlatma tekniği olarak dünyada yaygın kullanılan Rebozo Tekniğinin kullanımın öğretilmesi.


Eğitimin Amacı

Kadın-doğum hekimleri ve ebelerin uzmanlık alanı içerisinde olan gebelikteki rahatsızlıkları gidermek ve doğumu kolaylaştırmak için imkânı sunan ilaç dışı rahatlatma tekniği olan Rebozo Mantedea Tekniğinin kullanılabilmesi için eğitim verilmesi.


Eğitimin İçeriği

Eğitimde teorik dersleri verilecek, teknikleri öğreten uygulama yaptırılacaktır.
1. REBOZO NEDİR?
2. HAYATIN İÇİNDE REBOZO
3. REBOZONUN EBELİKTE KULANIM ALANLARI
4. GEBELİK VE DOĞUMDA REBOZO
5. KANITA DAYALI ÇALIŞMALAR
6. REBOZO TEKNİKLERİNİN UYGULAMALARI


Kimler Katılabilir

Bu Sertifika eğitim programına Kadın-Doğum Hekimleri, Kadın-Doğum Asistanları, Ebeler, Ebelik Öğrencileri, Tıp Fakültesi Öğrencileri, Kadın-Doğum Hemşireleri ve Kadın-Doğum Hemşirelik Öğrencileri, Doulalar, Stajyer Doulalar


Eğitim Ücreti

Toplam Saat: 6 saat (1 Gün)
Biruni Öğrenci Ücreti: 500 TL
Dışarıdan Öğrenci Ücreti: 1.000 TL
Eğitim Ücreti: 1.500 TL


Eğitim Yeri, Tarih ve Saatleri

Yer: Biruni Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi

Başlangıç Tarihi: 07.04.2023

Günler: Cumartesi (1 Gün)

Saatler: 10.00-16.00

Yeterli talep olduğu takdirde başlanacaktır.


Eğitmen Kadrosu

Dr. Öğr. Üyesi Halime Şule SELMAN


Kısa Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Halime Şule SELMAN
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı.

1992 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni bitirdi.
Devlet hizmeti yükümlülüğünü Sakarya Karasu Darıçayırı Sağlık Ocağı’nda 1992-1993 yılları arasında tamamladı.

1998 yılında S.B. Haseki Eğitim Araştırma Hastanesi’nden “Postmenopozal kanamalı hastalarda transvaginal ultrasonografi ile endometrium ölçümlerinin histopatoloji sonuçlarıyla karşılaştırılması” tezi ile Kadın Hastalıkları ve Doğum uzmanı ünvanını aldı.

Yurtiçi ve yurtdışı birçok eğitime katılarak sentezlediği eğitimleri ile doğuma hazırlık sürecinde anne adaylarına destek veren Dr. Şule Selman aynı zamanda 2014 yılından itibaren Biruni Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik bölümünde öğretim üyesidir.