EĞİTİM İSTEK FORMU


Duyguları Fark Etme ve İfade Etme Psiko-Eğitim Programı

EĞİTİMİN TANITIMI


EĞİTİMİN AMACI

Uygulamalı Grup Rehberliği Programı duyguları fark etme ve ifade etmeye yönelik hazırlanan çalışma, alan uzmanlarınca eğitim kurumlarında ve psikolojik danışmanlık hizmeti veren kurumlarda kullanılabilmektedir.

Bunun yanında program, okullarda öğrenci kişilik hizmetleri çerçevesinde yürütülen çalışmalarda kullanılması durumunda öğrencilerin kişisel ve sosyal gelişmelerine katkı sağlamaktadır. Özelikle psiko-eğitim programı kapsamında ele alınan duygu ve psikolojik iyilik arasındaki önemli ilişki göz önüne alındığında olumlu duyguların akıl sağlığı ve öznel iyi oluş halinin önemli bir unsuru olduğu görülecektir ki duyguları fark etme ve ifade etme eğitimi de faydalarını bu noktada göstermektedir. Bu program; öğrencilere ve hatta öğretmenlere, okul yöneticilerine, velilere duyguları fark etme ve ifade etme edinimini kazandırmaya yönelik farkındalık kazandırmaya büyük ölçüde katkıda bulunmaktadır.

EĞİTİM İÇERİĞİ


 • Programa Giriş
 • Duyguları İfade Etme
 • Duygu, Düşünce ve Davranış
 • “Şimdi ve Burada” Duyguların Farkına Varma ve İfade Etme
 • Beden Diliyle Duyguları İfade Etme
 • Ben Diliyle Duyguları İfade Etme
 • Duygusal Olarak Kendini Katma
 • Empati 1
 • Empati 2
 • Duyguları Kabul Etme 1
 • Duyguları Kabul Etme 2
 • Ailem ve Duygularım
 • Geçmiş, Bugün ve Gelecek
 • Yaşantım ve Duygularım
 • Oturum Değerlendirme ve Sonlandırma Oturumu

KİMLER KATILABİLİR


PDR ve Psikoloji Öğrenci ve Mezunları

EĞİTİM ÜCRETİ


Toplam Saat: 45

Biruni Üniversitesi Öğrencileri için Ücret: 850 TL

Dışarıdan Katılımcı Ücreti: 1700 TL

EĞİTİM YERİ, TARİH ve SAATLERİ


Yer: Biruni Üniversitesi Topkapı Yerleşkesi Sürekli Eğitim Merkezi

Başlangıç Tarihi: 14.03.2023 – 23.05.2023

Eğitim Günleri: Salı

Eğitim Saatleri: 09.00-12.00

NOT: İlan edilen eğitimin açılması için asgari katılımcı sayısı 15’dir.

EĞİTMEN KADROSU


MEHMET KARTAL/Uzman Psikolojik Danışman/Öğretim Görevlisi

KISA ÖZGEÇMİŞ


                MEHMET KARTAL, 1978 yılında Hatay/Yayladağında doğmuştur. İlk, orta, lise öğrenimini aynı yerde tamamlamıştır. Lisans ve yüksek lisans derecelerini Atatürk Üniversitesinde tamamlamış. M.E.B’te çeşitli okul ve kademelerde 23 yıldır çalışmaktadır. Çeşitli proje ve test geliştirme faaliyetlerinde koordinatör olarak çalışmış olup halen sivil toplum kuruluşlarında ve Üniversitelerde yarı zamanlı mesleki faaliyetler ve dersler sürdürmektedir. Yayınlanmış bir kitabı bulunmaktadır.

“SEN DE BAŞARABİLİRSİN” BİREY YAYINLARI İSTANBUL 2006

Evli ve üç  çocuk babasıdır.

Duyguları fark etme ve ifade etme psiko-eğitim programını 2007 yılından bu yana öğretmenler, diş hekimleri, doktorlar gibi çeşitli meslek gruplarına olmak üzere 150’nin üstünde kişiyle de buluşturmuştur.