Biruni Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (BİR-SEM) kendini yenilemek, geliştirmek ve bilgilerini güncellemek isteyen bireylerin ve kurumların gereksinimlerine uygun biçimde düzenlenmiş planlı, programlı ve düzenli eğitim süreci sağlamaktadır. Aynı zamanda mevcut bilgi, beceri ve yeterliliklerin geliştirilmesi amacıyla sosyal ve ekonomik ortamlarda yaşam boyu sürdürülen tüm öğrenme aktiviteleri olarak tanımlanır.

BİR-SEM faaliyetlerinin oluşturulmasında mesleki bilgi ve becerilerin geliştirilmesinin yanında kişisel gelişim, dil eğitimi programları, kültür ve sanat programları, spor eğitimi programları, sınava hazırlık programları ve gerekli uzmanlık, sertifika ve katılım belgelerinin edinilmesi amacıyla yetişkin, ergen ve çocuk eğitimleri yürütülmektedir.

Yaşam boyu öğrenme felsefesi 21.yüzyılın eğitim yaklaşımı olarak bütün ülkeler ve gruplarca kabul edilmiş durumdadır. Yaşam boyu öğrenmenin gereği olarak bu amaca yönelik yapılandırılmış sürekli eğitim merkezlerine ihtiyaç duyulmaktadır. BİR-SEM ülkemizin bu ihtiyacına tam olarak cevap verebilecek bir donanım ve insan kaynağı ile 2015 yılında kurulmuştur.

Vizyon

Ülkemiz ve dünyadaki gelişmeler ile paralel yenilikçi, girişimci ve nitelikli bir eğitim kurumu olmak.

Misyon

Yetişkinlerin kültürel, sosyal ve ekonomik verimliğini arttırma isteği ve toplumun değişen ihtiyaçları ile beklentilerini karşılayacak bir iş gücü oluşturmak.

Amaçlar

Sürekli Eğitim Merkezi; önlisans, lisans ve lisansüstü öğretim programları dışında kalan alanlarda yaşam boyu öğrenim anlayışına paralel ve dünya standartlarında eğitim vermeyi amaçlar. Teorik eğitim uygulama eğitimi ile birleştirilerek katılımcıların gerekli bilgi ve becerileri kazanmaları hedeflenmekte ve kursiyerlerin kariyer gelişimine katkı sağlanmaktadır.

  • Üniversitemizin eğitim-öğretim faaliyetlerinde bulunduğu tüm alanlarda evrensel nitelikte özgün bilgi üretmek
  • Üniversitemizin sahip olduğu toplumsal sorumluluk bilinci ile bilgiyi toplumun tüm grupları ile paylaşmak
  • Yaşam boyu eğitim bilincini yaygınlaştırmak, dünyanın geri kalanı ile aynı bilgi ve becerilere sahip bir toplumun gelişimine katkıda bulunmak
  • Her yaştan ve meslek grubundan insanın yararlanabileceği eğitimler düzenlemek; ülkenin yetişmiş insan gücü ihtiyacına cevap vermek
  • Bireylerin katıldığı kültürel etkinlikleri çeşitlendirerek genel yaşam kalitesini arttırmak
  • Öğrenmek için öğrenmeyi bir yaşam standardı olarak benimseyen bir zihniyet oluşturmak